OKR-tool
Met deze tool kunnen teams hun doelen beheren, volgen en uitlijnen met behulp van het OKR-framework. De tool bevat instructies, definities van essentiële termen en links naar OKR-bronnen. Via de tabbladen vind je Instructies, OKR’s Bedrijf, OKR’s Team en Medewerkers.

Wat is OKR?

Beschrijving
OKR (Objectives & Key Results of doelstellingen en belangrijkste resultaten) is een vorm van prestatiemanagement, uitgevonden door Intel en later gepopulariseerd door Google.

Hoe werkt het in de spreadsheet?
Deze spreadsheet biedt een eenvoudige manier om OKR’s in een klein team te beheren. Als je een team met meer dan 25 werknemers hebt, wordt het steeds complexer om OKR’s in spreadsheets te beheren. Kijk dan eens naar naar https://www.perdoo.com/

Wat zijn Objectives of doelstellingen?

Beschrijving
Een doelstelling definieert je doel. Het moet in de toekomst een duidelijke richting aangeven. Bijvoorbeeld: ‘Maak een online winkel gespecialiseerd op kampeerartikelen’

Hoe werkt het in de spreadsheet?
Een doelstelling bevat een naam en een percentage. Het doelstellingpercentage vertegenwoordigt een geaggregeerde voltooiing van bijbehorende sleutelresultaten en wordt automatisch bijgewerkt wanneer je sleutelresultaten bijwerkt.

Wat zijn Key Results of belangrijke resultaten?

Beschrijving
Kernresultaten zijn indicatoren die je laten zien inhoeverre de realisatie van een doelstelling vordert. Zie ze als waypoints op een GPS-apparaat die je naar je bestemming leidt.

Hoe werkt het in de spreadsheet?
Belangrijkste resultaten omvatten een naam die een indicatietype en een doel moet bevatten, en een percentage dat de voortgang naar het doel aangeeft. Dit moeten statistieken zijn die je kunt beïnvloeden, maar waar je geen directe controle over hebt. Zorg ervoor dat je ambitieuze doelen stelt. Het bereiken van 70% tot 80% is het doel van elk Key-resultaat. Werk je belangrijkste resultaatpercentages regelmatig bij terwijl je je doelstelling nastreeft.

Wat zijn Initiatives of initiatieven?

Beschrijving
Initiatieven zijn de dingen die je moet doen om je belangrijkste resultaten te beïnvloeden en zijn dingen die je rechtstreeks controleert. Dit kunnen dingen zijn als “een reclamecampagne voeren” of “een wervingsproces bijwerken”. Alles op basis van taken waarvan je denkt dat dit je belangrijkste resultaten zal beïnvloeden, kan worden bijgehouden als een initiatief.

Hoe werkt het in de spreadsheet?
Initiatieven omvatten een naam en een percentage. Net als de belangrijkste resultaten moeten deze regelmatig worden bijgewerkt. In tegenstelling tot de belangrijkste resultaten verhoogt het voltooien van een initiatief niet het percentage van een doelstelling, aangezien initiatieven slechts taken zijn, geen indicatoren voor succes.

Hoe vaak moet ik doelen stellen?

Beschrijving
De meeste bedrijven stellen hun OKR’s op een strategische jaarlijkse cadans en tactische driemaandelijkse cadans. Andere cadans zijn mogelijk, afhankelijk van hoe snel dingen in je organisatie bewegen.

Hoe werkt het in de spreadsheet?
Het huidige tijdsbestek (bijvoorbeeld Q2 2020) wordt boven aan het tabblad OKR’s van het bedrijf gedefinieerd. Wanneer je naar het volgende tijdsbestek gaat, kunnen OKR’s die langer dan een kwartaal duren eenvoudig worden gekopieerd en in het OKR-spreadsheet van het volgende kwartaal worden geplakt.

Moet iedereen OKR’s gebruiken in de organisatie?
We raden aan dat OKR’s op bedrijfs- en teamniveau worden ingesteld. Het instellen van OKR’s op individueel niveau is mogelijk maar wordt door de meeste organisaties niet aanbevolen. Elke medewerker kan en moet echter werken aan initiatieven die OKR’s van teams ondersteunen.
De OKR-methodiek is gebaseerd op o.a. SMART en Balanced Scorecard.