BOB-model

 

 

BOB staat voor beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming. Het BOB-model moet helpen om effectief door het proces heen te gaan van probleem of uitdaging naar besluit of oplossing. In overleggen lopen we het risico dat we al snel ergens iets van vinden zonder dat we voldoende tijd hebben besteed aan eerst eens goed kijken wat er aan de hand is en daar goed over na te denken. We zien ook dat de fases van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming door elkaar heen lopen.

Bij iedere fase kijken we naar de vragen die bij de fase horen, de vergadermethodiek en het gewenste resultaat.

Beeldvorming

Vragen

 • Wat weten we?
 • Klopt alles wat we (denken te) weten?
 • Wat weten we niet?
 • Hebben we die informatie echt nodig om tot een goed besluit te komen?
 • Hoe gaan we de ontbrekende informatie verzamelen?

Vergadermethodiek

 • ‘Rondje’
 • Brainstorm
 • Doorvragen ter verduidelijking
 • Mindmap
 • Géén discussie

Resultaat

 • Iedereen heeft hetzelfde beeld voor ogen
 • Actieplan om aan informatie te komen

Oordeelsvorming

Vragen

 • Wat is ons doel?
 • Waar maken we ons zorgen over?
 • Wat zou onze zorgen verminderen?
 • Aan welke voorwaarden moet het besluit voldoen om acceptabel te zijn?

Vergadermethodiek

 • Discussie
 • Doorvragen naar achterliggende belangen en motivaties (‘wat maakt dit besluit voor jou onaanvaardbaar’ of ‘wat moet er gebeuren om jouw bezwaren op te heffen’)
 • Dialoog
 • Nieuwsgierig zijn naar elkaars mening en belang

Resultaat

 • Gezamenlijke belangen, criteria en voorwaarden in beeld

Besluitvorming

Vragen

 • Wat besluiten we?
 • Wat gaan we doen?
 • Weet iedereen welk besluit genomen is?
 • Is iedereen het eens met het besluit?

Vergadermethodiek

 • Stemmen
 • Consensus
 • Compromis
 • Rondje om te checken of het besluit klopt

Resultaat

 • Besluit (advies, actieplan, e.d.)

Een ander model om tot besluitvorming te komen is Deep Democracy.

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Synchrone besluitvorming

  Besluitvorming over complexe onderwerpen verloopt vaak moeizaam. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten handelen zelfstandig zonder afstemming, of zijn eindeloos bezig met afstemmen zonder dat iets gebeurt. Dit onderzoek naar besluitvorming in de zuidwestelijke delta presenteert een alternatieve benadering. Besluitvorming is mogelijk wanneer iedere overheid vanuit haar eigen rol, taken

Deep Democracy

  Herken je dat? Dat mensen ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen? Dat een democratisch genomen besluit door bijna de helft van je team niet loyaal wordt gesteund? Dat het resultaat sneller was bereikt als je ook had geluisterd naar je medewerkers die niet altijd het hoogste woord hebben? Dan is

Aanvullende artikelen

Longread: besluitvorming

Dit artikel sluit goed aan op het BOB-model en deep democracy. Vormen van besluitvorming Besluitvorming in een organisatie vindt op verschillende manieren plaats, afhankelijk van de grootte en de structuur van het organisatie, en ook van de aard van het besluit dat moet worden genomen. Hieronder staan enkele algemene methoden

De effectiviteit van besluitvormingsprocessen aan de directietafel

  Uit onderzoek van adviesbureau McKinsey blijkt dat de effectiviteit van besluitvorming aan de vergadertafel laag wordt gewaardeerd. Dit perspectief vormde voor ons de aanleiding om een onderzoek te starten met als centrale vraag: Welke factoren zijn bepalend voor de effectiviteit van besluitvormingsprocessen van taaie vraagstukken aan de directietafel? Wat

Ons brein en besluitvorming: emotioneel of rationeel?

  Soms begrijp je niets van mensen om je heen. En zelf kun je soms in een reflex ook iets doen, waarvan je je later afvraagt waarom heb ik dat zo gedaan, terwijl die andere keuze toch logischer was geweest……. Er vinden kennelijk processen in ons brein plaats waarbij besluitvorming

Tools om zelf toe te passen

BOB-model – werkdocument

Om tot een goede besluitvorming te komen is het van belang dat een voorzitter van een overleg de vergadering op een juiste wijze door de fases van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming heenloodst. Echter is dit niet alleen de verantwoordelijkheid, ook de deelnemer aan een overleg moet zorgen dat alle fases gebalanceerd

Checklist besluiten nemen

  Je moet knopen durven doorhakken en besluitvaardig zijn. Maar, hoe kom je tot juiste besluiten? Wanneer is een keuze weloverwogen, of brengt het je juist in nog grotere problemen? Beslis je altijd en alles op gevoel? Dat laatste klinkt stoer, maar in de praktijk blijkt dat een stapgewijze besluitvoering

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Gert Jan helpt professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun (strategische doelen te realiseren door adviseren, trainen en coachen. Zijn expertise strategie-ontwikkeling ★ strategie-implementatie ★ verandermanagement ★ leren & ontwikkelen ★ MD-trajecten ★ projectmanagement ★ bedrijfsvoering ★ resultaten realiseren ★ performance ★ prestatiemanagement ★ executive coaching