INK-model in PCDA-cirkelHet INK-deel van het model is overgenomen met toestemming van INK te Amsterdam.


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Horizontaal organiseren

‘Horizontaal Organiseren’ van Renco Bakker en Teun Hardjono is een uitgebreid en inzichtelijk boek dat de voordelen van procesgericht werken binnen organisaties benadrukt. Het boek biedt een moderne kijk op organisatiebeheer, waarbij traditionele hiërarchische structuren worden vervangen door horizontale structuren die de samenwerking en de sociale dynamiek binnen teams bevorderen.

Posted in Kwaliteitsmanagement, Procesmanagement | Tagged , | Comments Off on Horizontaal organiseren

Kwaliteitsmanagement

‘Kwaliteitsmanagement’ van Bernadette van Pampus is een uitgebreid en praktijkgericht handboek dat zich richt op de invoering en het verbeteren van kwaliteitszorg binnen organisaties. In de vijfde, geheel herziene druk van dit boek, biedt Van Pampus een gedetailleerde gids voor zowel studenten in het hoger onderwijs als voor professionals die

Posted in Procesmanagement | Tagged , , , , | Comments Off on Kwaliteitsmanagement

Introductie: inhoud en toepassing van het INK-managementmodel

  Deze ‘Introductie’ geeft inzicht in het ontstaan van het INK-managementmodel en schetst de ontwikkelingen die tot de recente aanpassingen hebben geleid. Uitmondend in een beschrijving in hoofdlijnen van de tien aandachtsgebieden die in onderlinge samenhang de structuur van het INK-managementmodel vormen. Het tweede deel van de publicatie betreft de

Posted in Kwaliteitsmanagement, Organisatie-ontwikkeling | Tagged , | Comments Off on Introductie: inhoud en toepassing van het INK-managementmodel
Aanvullende artikelen

Een nieuw startpunt voor de PDCA-cyclus

  De kwaliteitscirkel van Deming is waarschijnlijk het bekendste hulpmiddel in kwaliteitsmanagement. De door William Edwards Deming ontwikkelde cirkel omvat vier activiteiten die zorgen voor continue kwaliteitsverbetering. Vandaag de dag wordt de PDCA-systematiek (Plan, Do, Check, Act) alom erkend en is het een vaak toegepaste methodiek in de organisaties. De

Posted in Kwaliteitsmanagement | Tagged , , | Comments Off on Een nieuw startpunt voor de PDCA-cyclus
Tools om zelf toe te passen