Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Leidse octaëder

 

model_leidse_octaeder
 


Van der Vlist ontwikkelde de in Nederland bekende Leidse octaëder (Demenint, Van der Vlist,, & Allegro, 1989; Steensma, Demenint, 8c Allegro, 1996). Dit model bevat zes aspectsystemen of clusters van variabelen. De octaëder is geïnspireerd op de ruit vann Leavitt (1978) die de variabelen taken, structuur, technologie en mensen bevat. De zes aspecten worden als volgt omschreven. Organisatiedoelen betreffen de identiteit van de organisatie, datgene wat de organisatie wil bereiken; de organisatiedoelen worden vertaald in strategisch, technologisch en sociaal beleid. Organisatiestrategie betreft de beslissingen over de wijze waarop mensen en middelen worden ingezet om de organisatiedoelen te realiseren.

Organisatiestructuur betreft de opsplitsing van taken over afdelingen en organisatie-eenheden evenals de onderlinge relaties tussen die afdelingen en eenheden. Technologie betreft het totaal aan technische voorzieningen (machines, computers) en procedures (voor uitvoering van het werk en ook persooneelsinstrumenten). Mensen betreft het werk van de mensen in een organisatie, de inzet van hun kennis en vaardigheden en hun ontwikkelingsmogelijkheden.

 

Organisatiecultuur betreft gemeenschappelijke waarden en normen van mensen in een organisatie en de manier waarop zij met elkaar omgaan.

De figuur laat zien dat deze aspecten worden weergegeven in een achtvlak. Het achtvlak illustreert hun onderlinge verbondenheid en het streven naar een dynamisch evenwicht.

De vlakken geven weer dat de aspectsystemen in relatie tot elkaar staan en niet onafhankelijk van elkaar kunnen worden begrepen. De relatie met de omgeving is niet weergegeven in de figuur. Genoemde auteurs besteden daar in hun tekst wel aandacht aan en stellen dat verandering nodig is wanneer er onvoldoende aansluiting is tussen de organisatie en haar omgeving.

octaeder
 

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Flitsende organisaties

  Als succesvolle bedrijven groeien, worden ze complexer. Die complexiteit leidt ertoe dat ze trager worden, meer kosten maken en minder leuk zijn om voor te werken. In ‘Flitsende organisaties’ onderwerpt Kevan Hall het functioneren van dergelijke complexe bedrijven aan een kritische blik. De auteur werkte bij toonaangevende bedrijven zoals

Organisatiestructuren

  Henry Mintzberg beschrijft in dit boek welke organisatiestructuren ten grondslag liggen aan een effectieve organisatie. Hij introduceert vijf basisstructuren die garant staan voor een succesvolle bedrijfsvoering en licht de pluspunten en de valkuilen op heldere wijze toe. Zo reikt hij studenten en managers praktische ontwerpen aan die zij direct

Verdraaide organisaties

  Organisaties zijn “verdraaid” als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder een lawine van on-natuurlijke managementlogica. Recht tegenover deze verdraaide organisaties staan de organisaties die juist excelleren. Zij houden zaken eenvoudig en dicht bij de menselijke natuur en presteren daarmee enorm veel beter. In ‘Verdraaide organisaties’ biedt

 

Aanvullende artikelen

 

Tools om zelf toe te passen

 Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.