Coördinatiemechanismen Mintzberg


Mintzberg onderscheidt zes fundamentele manieren om de werkzaamheden binnen een organisatie te coördineren:

  • Onderlinge afstemming, coördinatie door informele communicatie,
  • Rechtstreeks toezicht, coördinatie door orders van één persoon aan anderen,
  • Standaardisatie werkprocessen, coördinatie door specificeren van de werkzaamheden, S
  • Standaardisatie resultaten, coördinatie door specificatie van de resultaten van werkzaamheden,
  • Standaardisatie bekwaamheden en kennis, coördinatie van verschillende werkzaamheden door opleiding van de uitvoerders,
  • Standaardisatie van normen die het werk beïnvloeden, doorgaans voor de gehele organisatie.

Mintzberg hanteert ook nu weer een model om het verband tussen de omvang van een organisatie en de complexiteit weer te geven. Volgens Mintzberg kunnen we stellen dat hoe ingewikkelder het werk wordt, hoe meer een organisatie overgaat op standaardisering. Tegelijkertijd stelt Mintzberg dat in de praktijk de verschillende coördinatiemechanismen naast elkaar voorkomen, maar dat één coördinatiemechanisme overheersend is.


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Organisatiestructuren

  Henry Mintzberg beschrijft in dit boek welke organisatiestructuren ten grondslag liggen aan een effectieve organisatie. Hij introduceert vijf basisstructuren die garant staan voor een succesvolle bedrijfsvoering en licht de pluspunten en de valkuilen op heldere wijze toe. Zo reikt hij studenten en managers praktische ontwerpen aan die zij direct

Aanvullende artikelen

Als kind deed je wat de leraar van je verwachtte

Veel medewerkers werken mechanistisch in hun organisatie. Ze doen wat hun gezegd wordt, ze worden als taakvolwassen bestempeld omdat ze hun handelingen uitvoeren zonder dat er direct toezicht nodig is. Wouter zegt hierover: ‘Ze doen zoals het ze ooit geleerd is om te doen. Ergens is dat ook wel logisch,

Tools om zelf toe te passen

Implementatieplan

Een nieuw proces ingericht, een nieuwe strategie ontwikkeld of we hebben een idee over een nieuwe organisatie-inrichting, maar hoe gaan we dit implementeren? Hieronder vind je een zeer uitgebreid implementatieplan. Misschien is het hele plan passend voor jouw situatie, misschien hoef je alleen maar delen van het implementatieplan te gebruiken.

Onderdeel organisatieanalyse - klik hierVoorbeeld op 'Praktijkcase veranderen' - klik hier