Curve steun aan de verandering

steunverandering

De Amerikaanse onderzoeker James Prochaska heeft vastgesteld dat mensen door een aantal fasen gaan rond een verandering:

  • Fase 1: de fase vóór het overwegen van de verandering,
  • Fase 2: het overwegen van de verandering,
  • Fase 3: de voorbereiding van de verandering,
  • Fase 4: de actie,
  • Fase 5: het onderhoud.

In de onderstaande figuur is de curve met betrekking tot steun aan de verandering weergegeven. Deze curve heeft een nauwe relatie met de weerstandsfasen van Prochaska.

Bronnen:

· Tiggelaar, B., Dromen, durven, doen, Spectrum, Utrecht, 2006, pag. 50
· Projectmanagementkalender 2007, Academic Service

Voor een praktische toepassing kijk je op ‘Belemmeringen in een veranderproces‘.


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Mensen veranderen

  De titel ‘Mensen veranderen’ kan op twee manieren worden uitgelegd: mensen veranderen en ontwikkelen zich door wat ze meemaken, maar mensen veranderen ook andere mensen. Rondom veranderen is een complete industrie ontstaan van professionals die allerhande theorieën en interventies hebben ontwikkeld. Deze theorieën zijn beschreven in diverse boeken, maar

Posted in Leren, gedrag en motivatie, Verandermanagement | Tagged , , , | Comments Off on Mensen veranderen

Leren veranderen

‘Leren Veranderen: Een handboek voor de veranderkundige’ is een invloedrijk boek geschreven door De Caluwé en Vermaak dat een diepgaand inzicht biedt in veranderprocessen in organisaties. Het boek is bedoeld voor zowel veranderaars als managers en biedt een praktische en theoretische benadering van verandering. Het boek begint met het introduceren

Posted in Cultuur, Leiderschap en management, Verandermanagement | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Leren veranderen
Aanvullende artikelen

De waarde van weerstand

In tal van situaties worden managers geconfronteerd met signalen van ‘weerstand’. Bijvoorbeeld medewerkers die hun ontevredenheid uiten, mensen die ‘iets’ of iemand willen veranderen zonder zelf te hoeven veranderen, mensen die kritiek hebben op de manier van werken, een stagnerend groepsproces in het team, enz. Al deze momenten doen een

Posted in Verandermanagement | Tagged , | Comments Off on De waarde van weerstand

Vergroten van betrokkenheid van medewerkers in crisistijden

De huidige economische crisis zet het commitment van medewerkers behoorlijk onder druk. Managers verlengen arbeidscontracten niet of moeten zelfs mensen ontslaan om een faillissement te voorkomen en als organisatie te overleven. De onzekerheid die dat veroorzaakt bij medewerkers trekt ook een zware wissel op het psychologisch contract, het geheel van

Posted in Verandermanagement | Tagged , | Comments Off on Vergroten van betrokkenheid van medewerkers in crisistijden
Tools om zelf toe te passen

Implementatieplan

Een nieuw proces ingericht, een nieuwe strategie ontwikkeld of we hebben een idee over een nieuwe organisatie-inrichting, maar hoe gaan we dit implementeren? Hieronder vind je een zeer uitgebreid implementatieplan. Misschien is het hele plan passend voor jouw situatie, misschien hoef je alleen maar delen van het implementatieplan te gebruiken.

Posted in Algemeen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Implementatieplan