Vijf krachten verandering Mars

model-mars-vijf-krachten-verandering

Bij verandering gaat Annemarie Mars uit van haar vijfkrachtenmodel.

Urgentie:

Het expliciteren van de aard, de ernst en de oorzaken van het probleem dat met de samenwerking moet worden opgelost. Getoetst moet worden of het probleem ook daadwerkelijk gevoeld wordt door de betrokken personen. Bij ontbreken van urgentiebesef is het opzetten van een samenwerkingsverband nagenoeg kansloos.

Ambitie:

Het concreet maken van de richting die gekozen wordt in de samenwerking. Betrokken mensen moeten een gedeeld beeld hebben van de eindsituatie in de samenwerking. Bij het ontbreken van een gedeeld beeld kiest iedereen een eigen (gewenst) beeld.

Planning:

Hier onderer verstaan we de veranderstrategie die gevolgd wordt om mensen mee te krijgen in de samenwerking (‘weten’, ‘willen’, ‘moeten’, ‘leren en ontdekken’).

Interactie:

Het communiceren met de betrokken mensen, waarbij inbreng geleverd kan worden, weerstanden opgevangen worden en waarbij medewerkers gestimuleerd worden om mee te denken over de inrichting van de samenwerking. Welke vormen van communicatie/interactie werken wel/niet bij welke veranderstrategie.

Leiderschap:

Leidinggevenden op verschillende niveaus moeten betrokken zijn in het opzetten van de samenwerking. Ook moeten zij hun verantwoordelijkheid nemen door de interactie met medewerkers aan te gaan en medewerkers te stimuleren mee te helpen om de samenwerking aan te gaan.

Bron: Mars, Annemarie, Hoe krijg je ze mee?, 3e druk, Assen, 2008


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Succesvol veranderen

De omgeving van organisaties dwingt hen ertoe zich voortdurend aan te passen of zelfs diepgaand te veranderen. Dat veranderingsproces blijkt niet zonder risico’s te zijn. Waarin schuilt de kracht van succesvolle organisaties en wat leidt tot mislukking? Hoe kunnen verantwoordelijken leiding geven aan die veranderingsprocessen? Een sleutelfactor blijkt naast een

Posted in Organisatie-ontwikkeling, Performancemanagement, Strategisch management, Verandermanagement | Tagged , , | Comments Off on Succesvol veranderen
Aanvullende artikelen

De manager als breincoach

  Het gedrag van medewerkers is een van de belangrijkste succesfactoren bij het behalen van organisatieresultaten. Daarentegen is datzelfde gedrag de meest onvoorspelbare factor in het geheel. Geen wonder dus dat managers zoeken naar manieren om er vat op te krijgen. Hoe kun je als leidinggevende je medewerkers het gewenst gedrag laten vertonen? Kennis

Posted in Verandermanagement | Tagged , , | Comments Off on De manager als breincoach

Organisatieverandering, conflict en macht

It takes three to tango Auteur: Thijs Homan In de conventionele veranderkunde worden veranderplannen als ‘juist’ gezien, en conflicten al snel als ‘weerstand’ gelabeld. Conflicten moeten ‘gehanteerd’ worden, zodat de weg voor snelle implementatie van veranderen geplaveid kan worden. Thijs Homan pleit voor een ander perspectief op conflicten en daaraan

Posted in Leren, gedrag en motivatie, Verandermanagement | Tagged , , , | Comments Off on Organisatieverandering, conflict en macht
Tools om zelf toe te passen

Implementatieplan

Een nieuw proces ingericht, een nieuwe strategie ontwikkeld of we hebben een idee over een nieuwe organisatie-inrichting, maar hoe gaan we dit implementeren? Hieronder vind je een zeer uitgebreid implementatieplan. Misschien is het hele plan passend voor jouw situatie, misschien hoef je alleen maar delen van het implementatieplan te gebruiken.

Posted in Algemeen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Implementatieplan