Canvas interne communicatie

Op Brunel.net is naar aanleiding van het model trap van Quirke een canvas voor interne communicatie gepubliceerd.

Hoe zet je dit canvas in?

Let op: zorg dat het één geheel wordt, het is geen invullesje, maar een hulpmiddel om de interne communicatie te verbeteren.

Stakeholders

Noteer alle belangrijke mensen binnen de organisatie die op de hoogte moeten blijven van het project. Beschrijf de relatie en waarom zij belangrijk zijn. Maak onderscheid tussen mensen  die gedeeltelijk bij het project betrokken worden en mensen die alleen geïnformeerd moeten worden. Geef aan op welke manier je ze op de hoogte gaat houden.

Communicatie-activiteiten

Beschrijf de belangrijkste activiteiten/ projecten waar interne communicatie een grote rol speelt/ zou moeten spelen. Doe dit per afdeling (HR, Facilitair, IT, Sales, Marketing, etc.).

Waardepropositie medewerkers & communicatiedoelstellingen

Welke concreet resultaat (waarde) levert de interne communicatie op voor de medewerkers en voor de organisatie als geheel? Denk hierbij aan: kostenbesparing, tijdbesparing, sneller weten waar je aan toe bent, meer verbondenheid met de organisatie, versterking cultuur van de organisatie, begrip voor de verandering. Vervolgens kun je daar je communicatiedoelstellingen uit afleiden.

Relatie met medewerkers

Beschrijf wat iedere medewerkersdoelgroep verwacht van interne communicatie.

Communicatiedoelgroepen

Beschrijf hier de verschillende interne communicatiedoelgroepen en (de verschillen in) hun communicatiebehoefte. Bijvoorbeeld mensen die vooral veel op pad zijn hebben andere communicatiebehoeftes dan mensen die een administratieve functie op het hoofdkantoor hebben.

Beschikbare bronnen, middelen en capaciteit

Beschrijf welke bronnen, tools en mensen je tot je beschikking hebt. Bijvoorbeeld het aantal fte’s van de IT-afdeling, een extern communicatiebureau, een tool om een e-nieuwsbrief te versturen, etc.

Strategie

Op welke manier ga je jouw communicatiedoelstellingen waarmaken? Wat wordt de aanpak? Bijvoorbeeld met een campagne, of op een  ludieke manier, of heel persoonlijk, of een mix.

Interne communicatiekanalen

Beschrijf via welke communicatiekanalen je kunt en wilt gaan communiceren per interne doelgroep.

Budget

Maak een realistische budgetplanning voor de interne communicatie.

Toegevoegde waarde

Beschrijf welke meerwaarde jouw interne communicatieplan gaat toevoegen in de organisatie.

Download de canvas in Word-format.