Cultuurtypologieën Sanders – zelfscan

 

Cultuur typologieën Sanders zelfscan

Voor hun onderzoek naar bedrijfscultuur hebben Sanders en Neuijen 1.300 ingevulde vragenlijsten uitgewerkt in een gemiddelde score per bedrijf en daarna zijn deze gemiddelde scores aan verschillende statistische analyses onderworpen. Zo is er na te gaan of er dimensies van bedrijfscultuur zijn te onderscheiden.

Uit de statische analyse kwamen zes dimensies voort, die zij als volgt hebben gekarakteriseerd:

  • Procesgericht tegenover resultaatgericht
  • Mensgericht tegenover werkgericht
  • Organisatiegebonden tegenover professioneel
  • Open tegenover gesloten
  • Strakke tegenover losse controle
  • Pragmatisch tegenover normatief
 

Om zelf de cultuur van je organisatie te kunnen beschrijven hebben we een zelfscan ontwikkeld. Download de tool en probeer je organisatie te typeren op basis van bovengenoemde dimensies. Dat zijn natuurlijk inschattingen, subjectief. Maak er bij voorkeur een groepssessie van. Met elkaar kan je datgene wat je in je organisatie ziet betekenis geven.

 
Als hulpmiddel kan je van het volgende overzicht gebruik maken:

Procesgericht
Risico’s vermijdend.
Zo weinig mogelijk inspannen.
Elke dag zo’n beetje hetzelfde.
Resultaatgericht
Op gemak in risicovolle situaties.
Uiterste best doen.
Elke dag een nieuwe uitdaging.
Mensgericht
Rekening houden met persoonlijke problemen.
Verantwoordelijkheid nemen voor welzijn van werknemers.
Nemen van beslissingen door groepen.
Werkgericht
Sterke druk uitoefenen om werk af te krijgen.
Uitsluitend interesse in het werk dat wordt afgeleverd.
Nemen van beslissingen door individuen.
Organisatiegebonden
Zich identificeren van werknemers met hun organisatie.
Aantrekken van mensen uit juiste familie, sociale klasse en schoolachtergrond.
Normen van het werk gelden ook thuis.
Niet ver vooruit denken.
Professioneel
Zich identificeren van werknemers met hun beroep.
Aantrekken van mensen vanwege geschiktheid voor het werk.
Privé-leven is ieders eigen zaak.
Jaren vooruit denken.
Open
Openheid tegenover nieuwkomers en buitenstaanders.
Haast iedereen pas in organisatie.
Nieuwe medewerkers voelen zich snel thuis.
Gesloten
Geslotenheid en geheimzinnigheid, zelfs voor eigen medewerkers.
Alleen bijzondere mensen passen in organisatie.
Nieuwe medewerkers voelen zich niet snel thuis.
Strakke controle
Zich bewust van kosten.
Zich strikt houden aan vergadertijden.
Serieus praten over bedrijf en werk.
Losse controle
Zich niet bewust van kosten.
Zich bij benadering houden aan vergadertijden.
Grappen maken over het bedrijf en werk.
Pragmatisch
Tegemoet komen aan wensen van de klant.
Resultaten belangrijker dan procedures.
Pragmatische houding tegenover ethiek.
Nauwelijks nuttige bijdrage aan samenleving.
Normatief
Correct toepassen van procedures.
Procedures belangrijker dan resultaten.
Hoge normen inzake ethiek.
Nuttige bijdrage aan samenleving.