Geplande verandering – presentatietool

Het model geplande verandering helpt om een verandercasus te analyseren of een verandertraject voor te bereiden. Deze tool helpt om de verandercasus uit te werken, op hoofdlijnen, en te presenteren.

Risico hierbij is een te oppervlakkige uitwerking, waardoor er te weinig informatie is om conclusies te trekken in geval van een analyse of te weinig houvast kan worden geboden in geval van een voorbereiding van een verandering. Maak dus in ieder geval gebruik van het artikel bij het model geplande verandering. Idealiter gebruik je het boek ‘Leren veranderen‘ van De Caluwé en Vermaak. In dit boek wordt in 35 pagina’s het model uitgebreid besproken en toegelicht.