Werkvormen rondom het kleurenmodel

Wil je aan de slag rondom het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak, dan hebben we enkele werkvormen voor je verzameld.

Kleurenworkshop: ‘Ontdek je veranderkleur’

Deze workshop is bedoeld om deelnemers bewust te maken van hun eigen voorkeurskleur binnen het kleurenmodel en hoe dit van invloed kan zijn op hun benadering van verandering. Het stelt deelnemers in staat om zichzelf te verkennen en te begrijpen hoe ze verandering benaderen en ermee omgaan.

Instructies

 • Begin de workshop door een korte inleiding te geven over het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak, waarbij de vijf kleuren (geel, blauw, rood, groen, wit) worden geïntroduceerd en hun verschillende denkwijzen over verandering worden uitgelegd.
 • Geef elke deelnemer een kleurentestformulier waarop ze hun voorkeurskleur kunnen aangeven op basis van hun eigen inzichten en ervaringen.
 • Vraag de deelnemers om individueel de kleurentest in te vullen door te reflecteren op hun eigen denkwijze, voorkeuren en benadering van verandering.
 • Nadat de kleurentest is ingevuld, vraag je de deelnemers om in groepen te gaan staan op basis van hun voorkeurskleur.
 • Stimuleer discussie en uitwisseling binnen de groepen, waarbij deelnemers hun ervaringen, perspectieven en benaderingen delen die verband houden met hun kleur.
 • Faciliteer een plenaire discussie waarin elke groep hun bevindingen kan delen en waarin de verschillen en overeenkomsten tussen de kleuren worden besproken.
 • Sluit de workshop af met een samenvatting van de belangrijkste inzichten en benadruk het belang van het begrijpen van verschillende denkwijzen bij het vormgeven en implementeren van veranderingen.

Kleurenrolspel: ‘Verandering in actie’

Dit rolspel biedt deelnemers de mogelijkheid om verschillende kleuren van het kleurenmodel in actie te ervaren en te begrijpen hoe elke kleur invloed kan hebben op het veranderproces. Het bevordert empathie en begrip voor de verschillende perspectieven binnen veranderingstrajecten.

Instructies

 • Identificeer een specifiek veranderingscenario dat relevant is voor de deelnemers, bijvoorbeeld de implementatie van een nieuw IT-systeem in een organisatie.
 • Wijs verschillende rollen toe aan de deelnemers op basis van de kleuren van het kleurenmodel. Bijvoorbeeld, geelrolspelers vertegenwoordigen de belangen van individuele medewerkers, blauwrolspelers zijn verantwoordelijk voor de planning en implementatie, roodrolspelers vertegenwoordigen het HR-perspectief, groenrolspelers richten zich op het leren en ontwikkelen, en witrolspelers fungeren als onafhankelijke adviseurs.
 • Geef elke rolspeler achtergrondinformatie over hun kleur en specifieke doelstellingen en benaderingen binnen het veranderingscenario.
 • Laat de rolspelers het veranderingsproces spelen, waarbij ze hun rol en kleurgerelateerde perspectieven toepassen in hun besluitvorming, interacties en communicatie.
 • Faciliteer discussies tussen de rolspelers na afloop van het spel, waarbij ze hun ervaringen, uitdagingen en inzichten delen.
 • Stimuleer deelnemers om te reflecteren op hoe verschillende kleuren van invloed waren op het veranderingsproces en welke lessen ze kunnen trekken voor hun eigen veranderpraktijken.

Kleurengroepsgesprek: ‘Veranderdialogen’

Dit groepsgesprek is gericht op het verkennen en bespreken van de verschillende kleuren van het kleurenmodel en hun toepassing in specifieke veranderingssituaties. Het stimuleert diepgaande discussies, uitwisseling van ervaringen en het delen van best practices tussen deelnemers.

Instructies

 • Verdeel de deelnemers in groepen op basis van hun voorkeurskleur.
 • Geef elke groep een specifieke casus of veranderingsuitdaging om te bespreken, waarbij ze de denkwijzen en interventies van hun kleur toepassen.
 • Stimuleer de groepen om in dialoog te gaan en ervaringen, inzichten en uitdagingen te delen met betrekking tot hun kleur en de toepassing ervan in de gegeven casus.
 • Faciliteer een plenaire discussie waarin elke groep hun bevindingen kan presenteren en waarin deelnemers kunnen reageren en aanvullende inzichten kunnen delen.
 • Moedig deelnemers aan om te reflecteren op de waarde en beperkingen van elke kleur en hoe ze verschillende kleuren kunnen integreren en combineren voor effectieve veranderingsinterventies.
 • Sluit af met een gezamenlijke reflectie op de geleerde lessen en identificeer mogelijke actiepunten voor deelnemers om hun begrip en toepassing van het kleurenmodel te verbeteren.

Kleurenkarakterspel: ‘Verandertheater’

Doelstelling

Het verkennen en begrijpen van de verschillende kleuren en hun benaderingen van verandering door middel van interactief rollenspel.

Benodigde materialen

Kleurentestformulieren, kaartjes met de namen van de kleuren, markeringspennen, flip-overpapier, stiften.

Instructies

 • Leg de basisprincipes van het kleurenmodel uit aan de deelnemers en geef elk van hen een kleurentestformulier om hun voorkeurskleur te bepalen.
 • Schrijf de namen van de kleuren op aparte kaartjes en verdeel ze over de groep.
 • Verdeel de deelnemers in groepen op basis van hun kleurvoorkeur en vraag elke groep om een scenario van verandering voor te bereiden dat past bij hun kleur.
 • Laat elke groep een korte toneelvoorstelling opvoeren waarin ze de denkwijze, aanpak en typische interventies van hun kleur laten zien.
 • Stimuleer discussie en feedback na elke voorstelling, waarbij deelnemers kunnen reflecteren op de verschillende kleuren en hun bijdrage aan het veranderingsproces.
 • Sluit af met een plenaire discussie waarin de verschillende kleuren worden vergeleken en deelnemers inzichten delen over hoe ze de verschillende kleuren kunnen integreren en combineren voor effectieve verandering.

Kleurengroepsoefening: ‘Kleurcollage’

Doelstelling

Het bevorderen van begrip en discussie over de verschillende kleuren en hun kenmerken door middel van creatieve expressie.

Benodigde materialen

Tijdschriften, scharen, lijm, flip-overpapier, stiften.

Instructies

 • Verdeel de deelnemers in groepen op basis van hun kleurvoorkeur.
 • Geef elke groep flip-overpapier en vraag hen om een collage te maken die de kenmerken, waarden en interventies van hun kleur weergeeft. Moedig hen aan om afbeeldingen, woorden en symbolen uit tijdschriften te knippen en op te plakken.
 • Geef de groepen voldoende tijd om hun collage te maken en moedig discussie aan over de keuzes en betekenissen achter hun creaties.
 • Laat elke groep hun collage presenteren en leg uit welke aspecten van hun kleur ze hebben vertegenwoordigd.
 • Faciliteer een plenaire discussie waarin deelnemers hun observaties en inzichten delen over de verschillende kleuren en hoe ze kunnen samenwerken in veranderingssituaties.

Kleurenreflectie: ‘Mijn veranderkleurverhaal’

Doelstelling

Het bevorderen van persoonlijke reflectie en bewustwording van individuele kleurvoorkeuren en hoe deze van invloed zijn op de benadering van verandering.

Benodigde materialen

Notitieboeken, pennen.

Instructies

 • Vraag elke deelnemer om een notitieboekje en een pen te nemen.
 • Geef hen de opdracht om hun persoonlijke veranderkleurverhaal op te schrijven, waarbij ze hun kleurvoorkeur, redenen achter hun keuze en voorbeelden van situaties waarin ze hun kleur hebben toegepast, beschrijven.
 • Geef de deelnemers voldoende tijd om hun verhalen op te schrijven en moedig hen aan om open en eerlijk te zijn over hun ervaringen en observaties.
 • Faciliteer een groepsdiscussie waarin deelnemers vrijwillig kunnen delen en reflecteren op hun veranderkleurverhalen.
 • Moedig deelnemers aan om te bespreken hoe ze hun kleurvoorkeur kunnen benutten en hoe ze kunnen leren van andere kleuren in veranderingsprocessen.