Veranderproces uitstippelen met acht stappen van Kotter

 

De tool, gebaseerd op de acht veranderstappen van Kotter, helpt je om een veranderproces uit te stippelen. De tool maakt gebruik van acht vragen:
 

  1. Welke actie ondernemen we om het urgentiebesef te verhogen?
  2. Hoe vormen we een leidend team? Wie moeten daar deel vanuit maken?
  3. Wat is onze visie op de verandering en hoe ziet onze veranderstrategie eruit?
  4. Hoe gaan we de verandervisie communiceren?
  5. Hoe gaan we een breed draagvlak creëren?
  6. Welke korte termijn resultaten willen we realiseren? Hoe gaan we dat aanpakken?
  7. Wanneer en hoe gaan we consolideren?
  8. Hoe verankeren we het nieuwe systeem?

Je kan de tool downloaden als pdf, printen en schrijven of als powerpoint, typen en dan printen. Natuurlijk kan je de tool alleen gebruiken, maar nog beter om het met elkaar te doen. Nog een idee: sluit de laptop of computer aan op de beamer, bespreek iedere stap en typ de tekst zodat iedereen direct kan meekijken.