Werkvormen rondom Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (AI) is een benadering voor organisatieontwikkeling die zich richt op het identificeren en versterken van positieve aspecten in een organisatie, in plaats van zich te concentreren op problemen. Het doel is om een cultuur van samenwerking, groei en innovatie te bevorderen. We hebben een aantal werkvormen rondom het model Appreciative Inquiry ontwikkeld.

Appreciative Inquiry interviewronde

AI Interviewronde is een werkvorm die gericht is op het delen van positieve verhalen en ervaringen binnen een organisatie. Het moedigt deelnemers aan om te reflecteren en positieve momenten te delen.

Doelstelling

Het doel is om een sfeer van waardering en positiviteit te creëren, evenals het verzamelen van verhalen die als inspiratie kunnen dienen.

Benodigde materialen

 • Whiteboard of flip-over
 • Markers
 • Post-its

Instructies

 • Verzamel deelnemers in een cirkel of in kleine groepen.
 • Leg het doel van de AI Interviewronde uit: het delen van positieve ervaringen en verhalen.
 • Vraag elke deelnemer om een positieve ervaring te delen die ze hebben gehad binnen de organisatie. Moedig hen aan om specifieke voorbeelden te geven.
 • Noteer de gedeelde verhalen op het whiteboard of flip-over.
 • Laat de deelnemers reageren op de gedeelde verhalen met opmerkingen of aanvullingen.
 • Identificeer gemeenschappelijke thema’s en positieve elementen in de gedeelde verhalen.
 • Gebruik deze inzichten om te bespreken hoe ze kunnen worden versterkt en toegepast in de organisatie.

Appreciative Inquiry World Café

Het AI World Café is een werkvorm die stimuleert tot diepgaande gesprekken over belangrijke onderwerpen binnen de organisatie.

Doelstelling

Het doel is om diverse perspectieven te verzamelen, nieuwe ideeën te genereren en oplossingen te vinden voor uitdagingen.

Benodigde materialen

 • Tafels
 • Stoelen
 • Papier
 • Pennen

Instructies

 • Creëer een aantal café-achtige tafelopstellingen in de ruimte, elk met een ander onderwerp of vraag.
 • Elke tafel heeft een gespreksleider.
 • Deelnemers verdelen zich over de tafels en starten gesprekken over het onderwerp.
 • Na een vastgestelde tijd (bijvoorbeeld 20 minuten) wisselen deelnemers van tafel.
 • Bij de nieuwe tafel bouwen ze voort op wat eerder is besproken of introduceren ze nieuwe inzichten.
 • Deelnemers schrijven belangrijke punten op papier.
 • Sluit af met een plenaire sessie waarin de belangrijkste inzichten worden gedeeld.

 

Appreciative Inquiry visual storytelling

Visual storytelling moedigt deelnemers aan om hun visie op een ideale toekomst van de organisatie visueel uit te drukken.

Doelstelling

Het doel is om een gedeelde visie te creëren en mensen te inspireren om bij te dragen aan het realiseren ervan.

Benodigde materialen

 • Teken- en knutselmaterialen zoals potloden, stiften, papier, tijdschriften, scharen, lijm.

Instructies

 • Leg uit dat deelnemers worden uitgenodigd om een visuele representatie te maken van hun ideale toekomst van de organisatie.
 • Geef deelnemers toegang tot de teken- en knutselmaterialen en tijdschriften.
 • Ze kunnen individueel of in kleine groepen werken.
 • Na het maken van de visualisaties, vragen deelnemers om ze te presenteren aan de groep en uit te leggen wat ze hebben afgebeeld.
 • Faciliteer een discussie over de gemeenschappelijke elementen en verschillen in de visuele verhalen en hoe deze in de praktijk kunnen worden gebracht.

 

Appreciative Inquiry toekomstige krantenkoppen

Deze werkvorm richt zich op het verkennen van positieve toekomstscenario’s voor de organisatie door middel van het schrijven van krantenkoppen.

Doelstelling

Het doel is om deelnemers te inspireren om na te denken over wat ze willen bereiken en welke positieve veranderingen ze in de organisatie willen zien.

Benodigde materialen

 • Papier
 • Pennen

Instructies

 • Deel de deelnemers op in kleine groepen.
 • Leg uit dat ze samen moeten werken om krantenkoppen te bedenken die beschrijven welke positieve veranderingen ze in de organisatie willen zien over een bepaalde toekomstige periode (bijvoorbeeld vijf jaar).
 • Elk groepje schrijft een aantal krantenkoppen op een groot vel papier.
 • Vraag elke groep om hun krantenkoppen te presenteren aan de hele groep.
 • Faciliteer een discussie over de gemeenschappelijke thema’s en doelen die naar voren komen in de krantenkoppen en hoe ze deze doelen kunnen bereiken.

 

Appreciative Inquiry droomcirkel

De AI-droomcirkel is een reflectieve werkvorm waarbij deelnemers hun persoonlijke en collectieve dromen delen en bespreken.

Doelstelling

Het doel is om een gevoel van gemeenschap en gedeelde visie te creëren, evenals het ontdekken van verborgen verlangens en ambities binnen de organisatie.

Benodigde materialen

 • Stoelen voor deelnemers in een cirkel
 • Flip-over of whiteboard
 • Markers

Instructies

 • Vorm een cirkel met stoelen voor de deelnemers.
 • Start een open gesprek waarin deelnemers worden uitgenodigd om hun persoonlijke en professionele dromen te delen.
 • Moedig deelnemers aan om te praten over wat ze zouden willen bereiken in hun rol binnen de organisatie en wat hun persoonlijke doelen zijn.
 • Noteer belangrijke thema’s en dromen op het whiteboard of de flip-over.
 • Vraag deelnemers om te bespreken hoe ze kunnen bijdragen aan elkaars dromen en doelen.
 • Sluit af met een gezamenlijke verklaring waarin de gedeelde dromen en toekomstige acties worden samengevat.