Puzzelen met kleurenmodel van De Caluwé

Om meer grip te krijgen op het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak hebben we een eenvoudige game ontwikkeld. Je kan het spel als individu uitvoeren, maar in de beschrijving gaan we uit van een groep deelnemers. Dat kan een team zijn, maar ook een groep studenten.

Voor de spelvorm gaan we ervan uit dat iedereen zich heeft verdiept in het kleurenmodel. Het kleurenmodel gaat uit van vijf kleuren: geeldrukdenkers, blauwdrukdenkers, rooddrukdenkers, groendrukdenkers en witdrukdenkers. Iedere kleur staat voor een dominant idee over hoe mensen tot verandering komen.

Het spel bestaat uit vier documenten of powerpoints:

1. Instructie powerpointslide: deze slide kan worden gebruikt om de deelnemers te instrueren.

2. Vijf werkvellen met kenmerkende uitspraken per kleur: per werkblad vind je tien kenmerkende uitspraken per kleur. De uitspraken helpen bij het begrijpen van het veranderidee dat aan iedere kleur is gekoppeld.

3. Sorteerbladen per kleur: download de vijf sorteerbladen per kleur. Deze sorteerbladen zijn nodig om de vijf x tien uitspraken per kleur te sorteren. Voor ieder team heb je een set sorteerbladen nodig.

4. Powerpoint-slides met de juiste uitspraken per kleur: op deze powerpointslides zijn de uitspraken correct bij de juiste kleuren geplaatst.

Hoe gaan we te werk?

Knip of snij eerst alle werkvellen met uitspraken los, zodat er vijftig losse uitspraken ontstaan. Per team heb je een set van vijftig uitspraken nodig. Hussel de uitspraken goed door elkaar.

Geef ieder team een set van vijf sorteerbladen. Het doel is om als team zo snel mogelijk de juiste uitspraken op het juiste sorteerblad te krijgen. Voor iedere kleur zijn tien uitspraken beschikbaar. Zodra het eerste team denkt klaar te zijn en dit hebben gemeld, krijgen de andere team nog één minuut. Voor de instructie kan je de interactieve instructieslide gebruiken.

Na afloop van de puzzelrace wordt de oplossing onthuld. Gebruik hiervoor de powerpointslides met uitspraken per kleur. Uitspraken die niet op de juiste plek liggen, worden terzijde gelegd. Voor iedere verkeerd geplaatste uitspraak krijgt het betreffende team een minpunt.

Niet alleen dat, de volgorde waarin de teams geloven dat ze klaar zijn, bepaalt de pluspunten. Bijvoorbeeld, als er drie teams zijn, krijgt het team dat als eerste klaar is drie pluspunten, het tweede team krijgt twee pluspunten en het laatste team krijgt één pluspunt.

De volgende uitspraken worden gebruikt om deze in te delen in de vijf kleuren:

 • “Laten we kijken naar de machtsdynamiek en hoe we coalities kunnen vormen om ons doel te bereiken.”
 • “Het gaat om het behalen van een win-win situatie voor alle betrokken partijen.”
 • “Laten we onderhandelen en belangen bundelen voor een gezamenlijk doel.”
 • “Mensen willen overkoepelende belangen nastreven en collectieve effecten bereiken.”
 • “Het draait om het inzetten van macht, politieke vaardigheden en het onderhandelen over tegenstrijdigheden.”
 • “We moeten ons richten op het creëren van een haalbare oplossing door belangen bij elkaar te brengen.”
 • “Machtsvorming is een cruciaal onderdeel van het veranderproces; het is een kwestie van balanceren.”
 • “Laat ons inzetten op politiek en strategisch spel om veranderingen af te dwingen.”
 • “Het gaat erom de voordelen te laten zien van bepaalde standpunten en richting te geven.”
 • “Soms moeten we de macht gebruiken om veranderingen tot stand te brengen; dat is de realiteit van organisatieverandering.”
 • “Laten we eerst een gedetailleerd plan opstellen voordat we actie ondernemen.”
 • “Alles moet maakbaar en beheersbaar zijn; we moeten elk detail vastleggen.”
 • “We moeten ons richten op het volgen van een stapsgewijze aanpak om het gewenste resultaat te bereiken.”
 • “Het draait om het zorgvuldig definiëren van de gewenste uitkomst en het plannen van elke stap om daar te komen.”
 • “Laat ons de complexiteit verminderen door alles te analyseren en te plannen.”
 • “We moeten goed monitoren en bijsturen om op koers te blijven richting het vooropgestelde doel.”
 • “Het gaat erom een helder en voorspelbaar pad te creëren naar het gewenste resultaat.”
 • “De focus ligt op het rationeel ontwerpen en implementeren van veranderingen.”
 • “Laat ons alles in detail vastleggen, van processen tot doelen, om verwarring te voorkomen.”
 • “Het resultaat moet meetbaar en controleerbaar zijn; we moeten kunnen aantonen wat we bereikt hebben.”
 • “Laten we de teamgeest en samenwerking versterken om verandering te bewerkstelligen.”
 • “Het is cruciaal om mensen te motiveren en te inspireren om verandering te omarmen.”
 • “We moeten zorgen voor een goede balans tussen individuele doelen en organisatiedoelen.”
 • “Het draait niet alleen om economische factoren; goede relaties en onderling begrip zijn net zo belangrijk.”
 • “We moeten werken aan het creëren van een inspirerende en positieve werkomgeving.”
 • “Laten we kijken naar manieren om mensen te betrekken en te betoveren met onze visie voor verandering.”
 • “Het ‘wij’-gevoel en het gevoel van gemeenschap zijn van vitaal belang in deze verandering.”
 • “Een goede communicatie en onderling begrip zijn de sleutel tot het motiveren van mensen.”
 • “Laat ons de nadruk leggen op belonen, erkenning en het stimuleren van individuele groei.”
 • “Het is belangrijk om een omgeving te creëren waarin mensen gemotiveerd worden om samen te werken aan gedeelde doelen.”
 • “Laten we een omgeving creëren waarin leren en ontwikkeling centraal staan.”
 • “We moeten ruimte geven voor experimenten en nieuwe ideeën om te groeien.”
 • “Het gaat niet alleen om het eindresultaat, maar ook om het leerproces er naartoe.”
 • “Laten we reflectie aanmoedigen en leren van zowel successen als mislukkingen.”
 • “Verandering is een continu proces van leren en aanpassen.”
 • “We moeten een cultuur van openheid en kennisdeling bevorderen.”
 • “Het vergroten van het lerend vermogen van de organisatie is cruciaal voor verandering.”
 • “Mensen moeten de kans krijgen om bewust onbekwaam te worden en te groeien.”
 • “Laten we de nadruk leggen op het creëren van leersituaties en mogelijkheden tot feedback.”
 • “Het gaat erom dat we als organisatie collectief blijven leren en ontwikkelen.”
 • “Verandering gebeurt vaak spontaan, we moeten ruimte bieden voor natuurlijke evolutie.”
 • “Laat de processen hun eigen weg vinden en zichzelf organiseren.”
 • “Conflicten en crisis kunnen positieve veranderingen teweegbrengen.”
 • “We moeten niet te veel sturen; soms is het beter om los te laten en te observeren.”
 • “Het is belangrijk om patronen te herkennen en ze te begrijpen voordat we interveniëren.”
 • “Een gezonde dosis chaos kan leiden tot vernieuwing en groei.”
 • “Verandering ontstaat vaak uit onverwachte hoeken; we moeten openstaan voor verrassingen.”
 • “Het gaat niet alleen om het doel, maar ook om de reis ernaartoe.”
 • “We moeten de betekenis achter de verandering begrijpen voordat we actie ondernemen.”
 • “Verandering is een continu proces van aanpassing en zelforganisatie.”