Analyse verandering met model Knoster

Het model van Knoster kan je goed gebruiken om de verandertraject in je organisatie te analyseren en te beoordelen. In het model van Knoster gaat we er van uit dat alle elementen – veranderstrategie, consensus, vaardigheden, prikkels, middelen en plan van aanpak – in het veranderproces aanwezig moeten zijn om te komen tot een succesvolle verandering. Mist een element dan krijgen we het tegenovergestelde effect.

Deze tool is ondersteunend aan het onderzoeken van het verandertraject en het rapporten van je bevindingen. Pas de slides naar eigen inzicht aan.

Enkele voorbeeld slides