Werkvormen rondom concurrerende waarden (OCAI)

Cultuurkwadrantenspel

Ontdek het cultuurkwadranten-spel, ontworpen om deelnemers vertrouwd te maken met de vier cultuurtypen (familiecultuur, adhocratiecultuur, hiërarchische cultuur en marktcultuur) en hen te helpen begrijpen hoe deze zich manifesteren in de organisatiecontext.

Doelstelling

Ons doel is dat deelnemers de kenmerken van elk cultuurtype begrijpen en leren hoe ze deze kunnen herkennen in de praktijk.

Benodigde materialen

 • Grote vellen papier met de namen van de cultuurtypen en markers voor aantekeningen

Instructie

 • Plaats de vier vellen papier met de namen van de cultuurtypen in de vier hoeken van de ruimte.
 • Leg de spelregels uit: deelnemers zullen door de ruimte bewegen en zich positioneren bij het cultuurtype dat volgens hen het beste past bij een gegeven situatie of beschrijving.
 • Geef deelnemers diverse situaties of kenmerken en vraag hen om naar het juiste cultuurkwadrant te bewegen.
 • Na elke ronde bespreek je waarom deelnemers voor specifieke cultuurtypen hebben gekozen en bespreek je de overeenkomsten en verschillen in hun keuzes.

 

Cultuurverandering – simulatie

Betreed de wereld van cultuurverandering met onze simulatie. Verken hoe verschillende cultuurtypen een rol spelen in het transformeren van een organisatie.

Doelstelling

Deelnemers moeten inzicht verwerven in het proces van cultuurverandering en de uitdagingen en kansen die zich voordoen.

Benodigde materialen:

Instructie:

 • Deelnemers worden in groepen verdeeld en krijgen elk een specifiek cultuurtype toegewezen (bijvoorbeeld de opdracht om de organisatie naar een marktcultuur te transformeren).
 • Elke groep ontvangt een scenario voor cultuurverandering en moet een plan bedenken om de gewenste cultuurverandering te bevorderen.
 • Laat elke groep hun plan presenteren aan de andere deelnemers.
 • Na de presentaties bespreek je de uitdagingen en mogelijkheden die zich hebben voorgedaan bij de poging tot verandering naar een ander cultuurtype.

Cultuurgesprekken

Ontdek cultuurgesprekken, een werkvorm die open communicatie over organisatiecultuur aanmoedigt.

Doelstelling

Deelnemers moeten comfortabeler worden met het bespreken van cultuur en begrijpen hoe deze van invloed is op hun dagelijkse werkzaamheden.

Benodigde materialen

 • Flip-over of whiteboard
 • Markers voor notities

Instructie

 1. Leg de vier cultuurtypen uit en beschrijf hoe elk type invloed kan hebben op de organisatie.
 2. Vraag deelnemers om in groepen te brainstormen over hoe de huidige cultuur in hun organisatie past binnen het OCAI-model.
 3. Laat elke groep hun bevindingen noteren op de flip-over.
 4. Gezamenlijk bespreek je de resultaten, benadruk je overeenkomsten en verschillen tussen de groepen, en bespreek je hoe cultuurveranderingen kunnen worden aangepakt.

 

Cultuurtypen-discussie

De cultuurtypen-discussie is ontworpen om diepgaande gesprekken en debatten te stimuleren over de voordelen en uitdagingen van elk cultuurtype. Dit verheldert hoe cultuur de organisatie kan beïnvloeden.

Doelstelling

We beogen deelnemers inzicht te verschaffen in hoe elk cultuurtype de organisatie kan vormgeven en welke obstakels en kansen dit met zich meebrengt.

Benodigde materialen

 • Een flip-over of whiteboard
 • Markers voor het noteren van ideeën en bevindingen

Instructie

 1. Na uitleg over de vier cultuurtypen en hun respectievelijke voordelen en uitdagingen, worden deelnemers in groepen verdeeld en aan elk groepje wordt een specifiek cultuurtype toegewezen.
 2. Elke groep dient situaties te identificeren waarin hun cultuurtype optimaal functioneert en waarin het juist struikelt.
 3. Resultaten worden genoteerd op de flip-over en vervolgens gezamenlijk besproken.

 

Cultuurtypen-brainstorm

De cultuurtypen-brainstorm moedigt creatief denken aan over de toepassing van cultuurtypen in verschillende organisatiescenario’s.

Doelstelling

Deelnemers moeten begrijpen hoe verschillende cultuurtypen geschikt kunnen zijn in verschillende organisatiecontexten en moeten leren creatieve oplossingen te bedenken.

Benodigde materialen

 • Een whiteboard of flip-over
 • Markers voor het noteren van ideeën

Instructie

 1. Deelnemers worden in groepen verdeeld en krijgen een denkbeeldige organisatiesituatie toegewezen (bijvoorbeeld een start-up of een non-profitorganisatie).
 2. Hun taak is om creatieve ideeën te bedenken over welk cultuurtype het meest geschikt zou zijn voor de gegeven situatie.
 3. Ideeën worden genoteerd op het whiteboard of de flip-over en vervolgens gezamenlijk besproken.

Deze werkvormen bieden interactieve manieren om organisatiecultuur en de vier cultuurtypen van het OCAI-model te verkennen en begrijpen. Ze stimuleren discussie en betrokkenheid van deelnemers, wat bijdraagt aan een dieper inzicht in organisatiecultuur en hoe deze zich manifesteert in verschillende scenario’s en contexten.