Strategisch talentmanagement en onderwijs

Ontwikkeling draait om de vraag: what matters?

We zien, horen en lezen steeds meer over strategisch talentmanagement. Van functiebeschrijvingen en competentieprofielen, stappen we over op talent- en waardeontwikkeling. Waar komt deze beweging vandaan? Wat is talent eigenlijk? Hoe zet denken in talent aan tot een andere benadering van organisaties, medewerkers en leidinggevenden?

Het denken in talent begint met het baanbrekende McKinsey-rapport ‘The War for Talent’. In 1997 publiceert Steven Hankin onderzoek naar de schaarste van talent. Op basis van een éénjarige studie voorspelt McKinsey dat een heuse slag om talent zal losbreken.
Dat de toekomst van organisaties gaat afhangen van de wijze waarop ze nieuw talent kunnen aantrekken, ontwikkelen en behouden. Talent is schaars goed. De vraag zal het aanbod overstijgen.

Een artikel waarin Lidewey van der Sluis wordt geïnterviewd door Henny Luijten over talentmanagement. Dit artikel past onder andere bij het AMOR-model.

Lees het hele artikel en download de pdf.