Het gebruik van persoonlijkheidstesten bij selectie

Het artikel biedt waardevolle inzichten in hoe persoonlijkheidstests kunnen helpen bij het selecteren van geschikt personeel. Het artikel legt uit hoe persoonlijkheidskenmerken van kandidaten een belangrijke rol spelen bij het bepalen van hun geschiktheid voor een functie. Het artikel biedt ook tips over hoe je betrouwbare en kostenefficiënte online tests kunt gebruiken om de geschiktheid van kandidaten te beoordelen.

Het artikel benadrukt dat werknemers het meest effectief zijn wanneer hun persoonlijkheidskenmerken aansluiten bij het functieprofiel. Het gebruik van persoonlijkheidstests kan helpen bij het beoordelen van de geschiktheid van kandidaten. Het artikel legt uit dat online persoonlijkheidstests kostenefficiënt zijn en snel kunnen worden afgenomen. Het is echter belangrijk om te begrijpen hoe je omgaat met de resultaten van de test en hoe je het antwoordgedrag van de kandidaat kunt interpreteren.

Verder biedt het artikel ook tips over hoe je ervoor kunt zorgen dat de persoonlijkheidstests die je gebruikt betrouwbaar zijn. Het is belangrijk om te kiezen voor tests die zijn gebaseerd op de Big Five, omdat deze tests zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en betrouwbaar zijn. Het is ook aan te raden om een training te volgen om de test optimaal te kunnen gebruiken.

In het artikel wordt benadrukt dat het belangrijk is om te begrijpen welke karaktertrekken het meest relevant zijn bij het beoordelen van de geschiktheid van een kandidaat. Het artikel legt uit dat de Big Five-persoonlijkheidsdimensies (extraversie, vriendelijkheid, consciëntieusheid, emotionele stabiliteit en openheid voor ervaringen) de belangrijkste karaktertrekken zijn die moeten worden beoordeeld.

Lees het hele artikel en download de pdf. Het artikel sluit ook goed aan op het DISC-model.