Health Benefits of Ikigai

Het artikel ‘Health Benefits of Ikigai: A Review of Literature’ onderzoekt de impact van het Japanse concept Ikigai op fysieke en mentale gezondheid. Het definieert Ikigai als een levensdoel of reden van bestaan en bespreekt hoe dit concept bijdraagt aan een betere gezondheid en kwaliteit van leven. Verschillende studies en onderzoeken worden aangehaald om de positieve correlatie tussen Ikigai en gezondheid aan te tonen. Mensen met een duidelijk Ikigai ervaren vaak minder stress en meer levenslust, wat hun mentale en fysieke welzijn ten goede komt. Het gevoel van een doel te hebben, helpt individuen om actief en betrokken te blijven, wat bijdraagt aan zowel hun geestelijke als lichamelijke gezondheid. Dit versterkt de algehele kwaliteit van leven en kan zelfs de levensduur verlengen.

Het artikel benadrukt de beschermende voordelen van Ikigai voor fysieke gezondheid en de vermindering van mortaliteit. Dit gevoel van doelgerichtheid kan leiden tot betere gezondheidsgewoonten, verhoogde fysieke activiteit en een grotere weerbaarheid tegen stress en ziekte. Mensen met een sterk Ikigai neigen naar een actiever, gezonder leven, wat bijdraagt aan een verminderde kans op chronische ziekten en kan leiden tot een langere levensduur.

Het behandelt ook de psychologische voordelen, waaronder verbeterde zelfkennis, doelgerichtheid en probleemoplossende vaardigheden. Mensen met een duidelijk Ikigai hebben vaak een beter inzicht in wat ze willen in het leven, wat leidt tot meer gerichte acties en beslissingen. Dit versterkt hun vermogen om uitdagingen aan te gaan en problemen effectief op te lossen, wat bijdraagt aan hun algehele mentale welzijn en levenskwaliteit.

De auteurs suggereren dat levensdoelgerichte interventies, zoals ‘life crafting’, nuttig kunnen zijn om Ikigai te bevorderen. Er is echter meer onderzoek nodig is, vooral in cross-culturele contexten, om de volledige reikwijdte en het nut van Ikigai volledig te begrijpen.

Lees het hele artikel en download de pdf.