Kennismanagement als motor van de lerende organisatie

 

kennismanagement-als-motor-van-de-lerende-organisatie

Goed zijn als organisatie is niet meer voldoende, goed blijven is tegenwoordig het parool. Dat betekent dat alle kansen en mogelijkheden om als organisatie te verbeteren moeten worden aangegrepen. Dat kan gebeuren op basis van toevalligheden, maar ook op een meer gestructureerde manier. Het concept van de lerende organisatie is een mogelijkheid om dynamiek in de organisatie te verankeren. Kennis is hierbij het sleutelwoord.
Het is noodzakelijk dat het management ervoor zorgt dat medewerkers een continue kennisstroom op gang brengen.
In dit artikel wordt die kennisstroom in vier competenties onderverdeeld. Absorptie is het opnemen van kennis van buiten, diffusie is het verspreiden van kennis binnen de organisatie, generatie is het ontwikkelen van kennis binnen de organisatie en exploitatie het benutten van kennis in nieuwe producten en diensten.

Download het artikel in pdf op de site van Cees Sprenger