Verzekerd van betrokkenheid?

Het artikel betreft een theoretisch kader van het afstudeeronderzoek van Eline Hamberg met als titel ‘Verzekerd van betrokkenheid?’.

Betrokkenheid is te definiëren als: betrokken medewerkers hebben hart voor hun organisatie, voelen diepe verbinding met hun organisatie en staan achter de doelen en waarden, waardoor de prestaties van een organisatie positief beïnvloed worden. Betrokkenheid kan gemeten worden door een index met vier onderdelen: trots, tevredenheid, belangenbehartiging en retentie.

Betrokkenheid heeft te maken met motivatie. Er zijn verschillende vormen van motivatie te onderscheiden. Zo bestaat er het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Dit betekent dat motivatie van binnenuit een persoon kan komen, of dat motivatie van buitenaf beïnvloed kan worden. Er is een vorm van motivatie waarbij het uitvoeren van een taak de motivatie op zich is. Dit wordt van belang geacht voor het succes van een persoon op de lange termijn en daarmee ook voor het succes van organisaties. Om motivatie te beïnvloeden, zullen organisaties zowel moeten investeren in het verlagen van demotivatiefactoren als het verbeteren van motivatiefactoren.

Er zijn verschillende drijfveren waar betrokkenheid door beïnvloed wordt. Ook zijn er belangrijke succesfactoren voor betrokkenheid, namelijk: een inspirerende visie en ambitie, managers die betrokkenheid bij medewerkers creëren, zeggenschap van medewerkers en integriteit. Er zijn diverse trends gaande waardoor betrokkenheid en de manier waarop betrokkenheid benaderd kan worden, verandert. Organisaties dienen hierop te anticiperen.

Er zijn sterke correlaties tussen betrokkenheid en prestaties van een organisatie. Deze correlaties blijken zeer consistent in verschillende organisaties uit diverse sectoren en regio’s van de wereld.

Betrokkenheid levert echter niet alleen voordelen op voor de winst of productiviteit van een organisatie, er kan ook bespaard worden op bepaalde kosten, zoals wervings- en ziektekosten.