Een motiverende werksituatie
Literatuuronderzoek, als onderdeel van een mastersthesis, naar de factoren van een motiverende werksituatie binnen overheidsorganisaties

De auteur heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd naar factoren voor een motiverende werksituatie die het management als aanvullend veranderinstrument kan gebruiken bij een organisatieontwikkeling. De literatuur beperkt zich tot de factoren voor een motiverende
werksituatie.

Het conceptueel model geeft een relatie tussen de onafhankelijke variabele “motiverende werksituatie” en afhankelijke variabele “arbeidsmotivatie medewerker” in de context van organisatieontwikkeling. Door het creëren van een motiverende werksituatie als toekomst perspectief kunnen er voorwaarden ontstaan voor een hoger motivatie bij medewerkers. Algemeen bekend is dat gemotiveerde medewerkers betere resultaten leveren voor de organisatie dan minder gemotiveerde medewerkers.

Lees het hele artikel en download de pdf.