Tien tips om de kracht van uw team te ontsluiten

 
Voor de meeste bedrijven is het geen makkelijke tijd. Soms zijn vacaturestops nog steeds van kracht en zult u alles op alles moeten zetten om alles uit uw huidige team te halen. Maar het bewijs is er: als managers hun mensen helpen het beste uit zichzelf te halen, is hun personeel stukken gemotiveerder.
 

Paul Fairhurst van het Institute for Employment Studies geeft op Management Today tien tips voor managers om de sterke kanten van het team naar boven te halen:

  1. Identificeer hun sterke punten

Zoek zowel uit waar uw mensen goed in zijn als wat ze leuk vinden. Wat gaat ze helemaal vanzelf goed af? Waar spreken ze vol vuur over? Wat doen ze ook zonder dat u ze erom hoeft te vragen?

  1. Stel duidelijke doelen

Mensen moeten weten wat het doel is, maar u moet ze niet stapje voor stapje uitleggen hoe ze dat moeten bereiken. Als u zich richt op hun sterke kanten, komen de resultaten vanzelf.

  1. Bedenk hoe ze hun sterke kanten in kunnen zetten

Ga in gesprek met uw medewerkers over de manier waarop ze hun sterke kanten het best in kunnen zetten om de eerder genoemde doelstellingen te bereiken.

  1. Focus op de sterke punten, niet de zwakke

Iedereen heeft dingen waar hij/zij minder goed in is en het is moeilijk om ineens uit te gaan blinken op die gebieden. Push mensen daarom niet hun zwakke kanten te verbeteren, maar kijk of hun sterke kanten de minder goede kunnen compenseren (in plaats van ze op de zoveelste dure cursus te sturen om hun zwakke kanten aan te pakken).

  1. Doe aan teambuilding

Welke sterke punten brengt ieder teamlid in en hoe kunnen die het best ingezet worden om samen tot specifieke doelstellingen te komen? Zorg dat iedereen de sterke kanten van de anderen kent en wie waar die persoon het best op zijn plek is.
 

  1. Pas de functie aan

Kijk of u iemands functie dusdanig aan kunt passen dat zijn/haar sterke kanten nog meer naar voren komen. Geef iemand bijvoorbeeld extra verantwoordelijkheden of herverdeel de onderlinge taken.

  1. Besef dat iedereen anders is

Iedereen is uniek. Een goede manager is in staat iedereen eerlijk en gelijkwaardig te behandelen.

  1. Help medewerkers zich te ontwikkelen

En richt u daarmee op hun sterke kanten! Vaak wordt geprobeerd de dingen waar mensen niet zo goed in zijn op te krikken, maar de beste resultaten worden behaald als mensen beter en beter worden op een gebied waar ze al aanleg voor hebben.

  1. Geef positieve feedback

Spreek uw waardering uit als iets goed is gegaan en als mensen hun sterke kanten effectief benut hebben. Dit is goed voor hun zelfvertrouwen, en stimuleert om hun sterke kanten nog beter in te zetten.

      10. Overdrijf niet

Het is verleidelijk om iets waar we goed in zij te pas en te onpas in te zetten. Let er dus op dat medewerkers zich niet dusdanig  blindstaren op waar ze goed in zijn dat ze nergens anders meer oog voor hebben. Dan kan het zelfs een zwakte worden. Rem indien nodig af.

Bron: managersonline.nl

Datum: 27 september 2010