Motivatie, werk & omgeving

De rol van de fysieke werkomgeving binnen arbeidsmotivatietheorieën

A happy worker is a productive worker

Deze slogan drukt de veronderstelling uit dat de tevreden werknemers goede arbeidsprestaties leveren. Wie zich verdiept in de literatuur over arbeid en productiviteit komt al snel de begrippen arbeidsmotivatie en arbeidstevredenheid tegen. Populair zijn de lijstjes waarop aangegeven wordt waardoor mensen zich laten motiveren variëren van de hoogte van het salaris tot sociale contacten en leuk inhoudelijk werk van voldoende niveau. Zelden kom je de werkplek tegen.

Aanleiding voor het onderhavige onderzoek is de vraag of de fysieke werkomgeving of een verandering daarin (“ we krijgen een nieuw kantoor!”) een bijdrage levert aan motivatie. De laatste jaren is veel aandacht besteedt aan de inrichting van kantoorgebouwen. Dit gold in het bijzonder de realisatie van zogenaamde ‘flexibele’ kantoren. Hierin maakt men efficiënt gebruik van de ruimte door rekening te houden met de type werkzaamheden en het aan- en afwezigheidpatroon van medewerkers. De op dit principe gebaseerde kantoren kennen stuk voor stuk een hoog afwerkingsniveau. De vraag is of de ‘de esthetiek van het kantoor’ de medewerkers motiveert en direct aanzet tot betere prestaties of meer loyaliteit aan de werkgever.

Op zoek naar een antwoord op deze vraag heeft Karlijn van den Sigtenhorst, zich verdiept in de theorieën van arbeidsmotivatie. Dit onderzoek is op verzoek van het Kenniscentrum Center for People and Buildings uitgevoerd als literatuurstudie in het kader van de
universitaire opleiding Sociale en organisatiepsychologie aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht.
De aanbevelingen uit deze studie zijn voor het Kenniscentrum Center for People and Buildings aanleiding om verder onderzoek te doen naar de samenhang tussen motivatie, satisfactie en productiviteit en in het bijzonder de rol van de werkomgeving daarbinnen. We
willen daardoor kennis verwerven die werkgevers in staat stelt de fysieke werkomgeving te zien als een praktisch instrument voor interventies in hun bedrijfsvoering.

Werknemers zouden in staat gesteld moeten worden beter te begrijpen wat de werkomgeving toe of afdoet aan de arbeid in brede betekenis.

Lees het hele artikel en download de pdf.