De ongewenste populariteit van typologieën

 

Typologieën blijven ongemeen populair bij organisaties en bedrijven (afnemers) en de commerciële consultancy (aanbieders – vooral van training en coaching). Voornamelijk het denkkader van Jung is aan een heropleving bezig, wat zich vertaalt in vele nieuwe tests. In dit artikel ga ik in op de belangrijkste problemen met de theoretische grondslagen (psychoanalyse, paranormaal geloof en metafysische mythologie) en de betrouwbaarheid van de tests (of het gebrek eraan) die op Jungs gedachtegoed gebaseerd zijn. Ik ga in het bijzonder in op twee populaire tests: de MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) en Insights Discovery. Ik geef een idee van de grote verspreiding van typologieën: heel wat bedrijven en zelfs gerenommeerde instituten zoals business schools, bepaalde departementen van universiteiten, nationale en regionale regeringen en steden gebruiken ze en vragen er zelfs naar in aanbestedingsdossiers.
Het artikel sluit af met beschouwingen over hoe het zo ver heeft kunnen komen en hoe het tij kan worden gekeerd ten voordele van evidence based praktijken.