Jezelf coachen vanuit je persoonlijkheid
Auteur: Willem Jan van de Wetering

Jezelf coachen is niet moeilijk. Er is echter wel een bepalende voorwaarde en dat is dat je moet weten wie je werkelijk bent. ‘Weet ik dat dan niet?’ zul je misschien vragen terwijl je overtuigd bent dat je dat wel degelijk weet. De waarheid is dat we het niet precies weten omdat er een
onbewust weten is naast het bewuste weten. Bewust weet je wie je bent. Dat is de optelsom van alles wat je hebt meegemaakt. Je kent jezelf best goed. Maar dat is op bewust niveau. Op onbewust niveau ken je jezelf helemaal niet. Wat zijn je onbewuste drijfveren, waarom kun je jezelf zo moeilijk veranderen, waarom trap je steeds in dezelfde val? Het zijn vragen waarop een antwoord mogelijk is. Het mooiste model om je onbewuste motivaties voor je gedrag duidelijk in beeld te brengen en jezelf door en door te leren kennen is het Enneagram. Ennea staat in het Grieks voor negen en Gramma voor punt. Het gaan om een model met negen punten op een cirkel die onderling met elkaar verbonden zijn. Ieder mens heeft in basis een van die negen structuren in zich. We zijn natuurlijk niet precies dat type want dan zou je jezelf in een hokje stoppen. We zijn veel meer. Vandaar dat de lijnen in het Enneagram belangrijk zijn. Die geven aan welke typen nog meer in jezelf zitten. Alleen is ook dat weer onbewust en maak je ook op dat niveau gebruik van die typen. Je hebt het zelf dus niet in de gaten. De twee naast je liggende typen zijn eveneens van belang want de mate waarin je die in jezelf ontwikkeld hebt geven je uniciteit aan ten opzichte van andere mensen van dat type. Daardoor zijn we toch weer allemaal uniek.

Lees het hele boek en download de pdf.