Van burn-out naar bevlogenheid

Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar werk en welbevinden bij een representatieve steekproef uit de Nederlandse beroepsbevolking (n = 1213). Het blijkt dat 14 procent van de werknemers als bevlogen kan worden aangemerkt. Een evengroot percentage komt terecht in het tegenovergestelde deel van het spectrum en heeft last van burn-outklachten. Daarnaast is onderzocht hoe het staat met energiebronnen en stressoren op het werk, als mogelijke oorzaken van welbevinden op de werkvloer of juist een gebrek daaraan. Het blijkt dat eerstgenoemde vaker voorkomen dan laatstgenoemde. Het gaat daarbij vooral om sociale energiebronnen (zoals een goede sfeer in het team), terwijl stressoren vooral te maken hebben met veranderingen op het werk. Overigens wordt arbeidsbelasting maar door een heel kleine minderheid als problematisch ervaren. Al met al ziet het er met de werkbeleving van Nederlandse werknemers redelijk goed uit. Ten slotte is er (met succes) een model getoetst, het Job Demands-Resources model, dat ervan uitgaat dat werkkenmerken (energiebronnen en stressoren) via het welbevinden van werknemers (bevlogenheid en burn-out) gerelateerd zijn aan uitkomstmaten zoals inzetbaarheid, arbeidsprestatie en organisatiebetrokkenheid. De implicatie van het model is dat welbevinden vooral bevorderd kan worden door het vergroten van energiebronnen. Bovendien illustreert het model de centrale rol van het psychologische kapitaal van werknemers en van ‘bevlogen’ leiderschap.

Het artikel is geschreven door prof. dr. Wilmar Schaufeli, hoogleraar bij de afdeling Sociale en Organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht en bij de onderzoeksgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie en Opleidingskunde van de KU Leuven.

Lees het hele artikel en download de pdf.