MoSCoW – ontwerpcriteria voor oplossingen
Wanneer je meerdere oplossingen hebt, moet je tot een afweging komen: welke oplossing kies je? Je probeert deze afweging zo objectief mogelijk te maken. MoSCoW is een methodiek die je hierbij kan helpen.

MoSCoW staat voor:

  • Must have – deze eis moet in het eindresultaat terugkomen,
  • Should have – deze eis is zeer gewenst,
  • Could have – deze eis mag alleen aan bod komen als er tijd genoeg is, en
  • Would like to have – deze eis zal nu niet aan bod komen maar kan in de toekomst interessant zijn (wens)

Een uitgebreide beschrijving van de MoSCoW-methodiek vind je op projectmanagementsite.nl.

Download gratis de pdf en ga met elkaar aan de slag om tot een indeling van criteria te komen. De L-matrix is een tool die aanvullend is op MoSCoW. Met de L-matrix als tool kan je daadwerkelijk tot een eindweging komen van je oplossingsrichtingen.