L-matrix als tool

 


Wanneer je meerdere oplossingsalternatieven hebt, moet je een keuze maken. Je probeert deze keuze zo objectief mogelijk te maken. De L-matrix is een hulpmiddel hiervoor. Nadat je een goede beschrijving hebt gemaakt van de oplossingsalternatieven, moet worden vastgesteld aan welke criteria (eisen en wensen) de oplossingen moeten voldoen. Bij voorkeur stel je deze criteria of eisen en wensen op samen met een aantal betrokken mensen.

Niet alle criteria zijn even belangrijk. Aan iedere eis of wens kan je een weging hangen: hoe belangrijk vind je dit criterium? De hoogte van de weging kan je helemaal zelf vaststellen. MoSCoW is een aanvullende tool om je te helpen om tot een weging te komen.

Vervolgens bepaal je per eis of wens in hoeverre de oplossing voldoet. Werk hier met cijfers.

  • 5 – voldoet in hoge mate
  • 3 – voldoet in zekere mate
  • 1- is enigszins van toepassing
  • 0 – niet van toepassing

Uiteraard mag je een andere weging toepassen.

De excel rekent de resultaten automatisch door.