Quality System Capability Quick Scan (QSCQS) Zelfevaluatie Tool

De QSCQS zelfevaluatie tool kan gebruikt worden om de capabiliteit van je kwaliteitssysteem in kaart te brengen.
De resultaten van de selfassessment kan je gebruiken om uw kwaliteitssysteem te verbeteren.

De tool hoort bij het Risk based quality creation model en wordt ondersteund door het artikel Wat is de toegevoegde waarde van mijn kwaliteitssysteem?

 
Stap 1

Download de tool. De vragenlijst bestaat uit tien secties: vijf met betrekking tot de effectiviteit (ook wel ‘bewust’ genoemd) en vijf met betrekking tot de efficiency (ook wel ‘bekwaam’ genoemd) van uw kwaliteitssysteem.

Effectiviteit secties

  • Business Context
  • Randvoorwaarden
  • Planning en aansturing
  • Risico management
  • Beoordeling en continue verbetering

Efficiency secties

  • Geschiktheid voor gebruik
  • Voorkomen van fouten
  • In een keer goed
  • Kwaliteitscultuur
  • Proces benadering
 

Stap 2

Iedere sectie bestaat uit 5 vragen.

Iedere antwoord kan geranked worden op een schaal van 1 t/m 5 (zie Scoretoelichting in kolom ‘C’ van het blad ‘Vragenlijst’).

In kolom ‘D’ van het blad ‘Vragenlijst’ vind je indicatie over mogelijke onderbouwing van je score van kolom ‘C’.

Vul eerst de vragen in met de gedachten hoe jouw kwaliteitssysteem nu is (kolom ‘C’) en vervolgens vul je kolom ‘E’ in met de gedachte hoe je kwaliteitssysteem in de toekomst er uit moet zien.

Het resultaat van uw score is weergegeven in het blad ‘Resultaten’.

De Quality System Capability Quick Scan (QSCQS) Zelfevaluatie Tool is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming van de auteur voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

 
 


De Quick Scan verschaft een snel inzicht over een drietal essentiele gebieden van je kwaliteitssysteem:
1. Het eerste grafiek geeft een indicatie over het vermogen van je kwaliteitssysteem om toegevoegde waarde te creëren.
2. De radargrafieken geven een indicatie over de huidige en de gewenste score van de basiselementen van je kwaliteitssysteem.
3. De bargrafieken geven een indicatie over de GAP’s en verbetermogelijkheden van de basiselementen van je kwaliteitssysteem.