Werkvormen rondom competentiemanagement

Deze werkvormen passen bij het competentiemodel en model competentiemanagement.

Competentiebeoordelingsspel

Dit spel is bedoeld om medewerkers bewust te maken van de competenties die relevant zijn voor hun functie en hen te helpen hun eigen competenties te identificeren en beoordelen.

Doelstelling

 • Medewerkers inzicht geven in de relevante competenties voor hun rol.
 • Zelfevaluatie van competenties aanmoedigen.
 • Gesprekken op gang brengen over competentieontwikkeling.

Benodigde materialen

 • Competentieprofielen voor verschillende functies/rollen.
 • Pen en papier voor elke medewerker.

Instructie

 • Verdeel de medewerkers in groepen op basis van hun functie of rol.
 • Geef elke groep een competentieprofiel dat relevant is voor hun functie.
 • Laat elke medewerker individueel de competenties beoordelen op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor ‘niet bekwaam’ en 5 staat voor ‘zeer bekwaam’.
 • Vraag elke medewerker om hun beoordelingen te bespreken binnen hun groep en eventuele verschillen in beoordeling te verklaren.
 • Faciliteer een groepsdiscussie over welke competenties belangrijk zijn voor de rol en welke ontwikkelingskansen er zijn.
 • Laat elke groep hun bevindingen delen met de hele groep en bespreek mogelijke actiepunten voor competentieontwikkeling.

Competentie-ontwikkelingsplan

Deze werkvorm is gericht op het opstellen van individuele competentie-ontwikkelingsplannen voor medewerkers.

Doelstelling

 • Medewerkers helpen hun sterke punten en ontwikkelingsbehoeften te identificeren.
 • Individuele competentie-ontwikkelingsplannen opstellen.
 • Leidinggevenden in staat stellen de ontwikkeling van hun teamleden te ondersteunen.

Benodigde materialen

 • Werkbladen voor competentie-ontwikkelingsplannen (inclusief doelen, acties en tijdlijnen).
 • Pen en papier voor elke medewerker.

Instructie

 • Laat elke medewerker een zelfevaluatie van hun competenties uitvoeren met behulp van de competentieprofielen.
 • Vraag de medewerkers om hun sterke punten en ontwikkelingsbehoeften te identificeren.
 • Laat hen individuele competentie-ontwikkelingsplannen opstellen met specifieke doelen, acties en tijdlijnen.
 • Moedig medewerkers aan om hun plannen met hun leidinggevenden te bespreken en feedback te ontvangen.
 • Leidinggevenden kunnen hun medewerkers ondersteunen bij het stellen van realistische doelen en het identificeren van ontwikkelingskansen.
 • Volg regelmatig op de voortgang van de ontwikkelingsplannen en pas ze indien nodig aan.

 

Competentiespel voor teamontwikkeling

Dit spel is bedoeld voor teams om hun collectieve competenties te beoordelen en te bespreken, en om teamontwikkeling te bevorderen.

Doelstelling

 • Teamleden bewust maken van hun individuele competenties en hoe ze bijdragen aan het team.
 • Collectieve competenties van het team identificeren.
 • Teamontwikkeling bevorderen en de samenwerking verbeteren.

Benodigde materialen

 • Competentiekaarten voor verschillende competenties.
 • Whiteboard of flip-over met markers.

Instructie

 • Plaats de competentiekaarten met de beschrijvingen van verschillende competenties in het midden van de tafel.
 • Laat elk teamlid individueel drie competenties kiezen die ze in zichzelf herkennen en relevant vinden voor het team.
 • Laat elk teamlid hun keuzes toelichten en op het whiteboard noteren.
 • Bespreek als team welke collectieve competenties het team heeft en hoe deze bijdragen aan de doelen en prestaties van het team.
 • Identificeer eventuele hiaten in de competenties en bespreek hoe deze kunnen worden aangevuld.
 • Stel als team doelen voor verdere ontwikkeling van competenties en maak afspraken over hoe deze doelen te bereiken.