Zelf een STARR-gesprek voeren

Voer zelf een STARR-gesprek. Download de pdf ter voorbereiding.

 

 


Deze pdf is gebaseerd op de volgende vragen:

Inleiding
Ik wil het hebben over uw vermogen tot [xxx]. In het [xxx] noemde u bij [xxx] [bewijs]als bewijs dat u dit beheerst. Wilt u het over deze situatie hebben of wilt u een ander voorbeeld inbrengen waaruit blijkt dat u kunt [xxx] benoemen?

Situatie
• Wat ging eraan vooraf?
• Wanneer speelde dit voorval?
• Wie waren erbij betrokken?
• Met wie werkte u hieraan samen?
• Waar speelde het?
• Wat was uw rol in de organisatie?

Taak
• Wat was uw functie?
• Waarom moest juist u dit doen?
• Welke doelen had u op de langere termijn?
• Voor wie was dit nog meer belangrijk?
• Welke plaats nam u in het gehele proces in?

Actie
• Wat deed u toen?
• Hoe reageerde u?
• Waarom pakte u het op die manier aan?
• Wat deed u eerst, wat kwam daarna?

Resultaat
• Wat was het resultaat van uw actie?
• Hoe reageerden de anderen in uw voorbeeld hierop?
• Hoe is het afgelopen?
• Zijn er nog vervolgacties aan vastgeknoopt, en zo ja welke?
• Wordt hier nog altijd gebruik van gemaakt?
• Zijn de problemen later nog teruggekeerd?

Reflectie
• Zou u een zelfde probleem volgende keer weer zo aanpakken?
• Wat zou u een volgende keer anders doen?
• Hebt u daarna een vergelijkbare situatie meegemaakt? Zo ja wat heeft u toen anders gedaan?
• Kunt u een voorbeeld geven waarin een dergelijke actie verkeerd uitpakte?