googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)

Zelf een STARR-gesprek voeren

Voer zelf een STARR-gesprek. Download de pdf ter voorbereiding.

 

 


Deze pdf is gebaseerd op de volgende vragen:

Inleiding
Ik wil het hebben over uw vermogen tot [xxx]. In het [xxx] noemde u bij [xxx] [bewijs]als bewijs dat u dit beheerst. Wilt u het over deze situatie hebben of wilt u een ander voorbeeld inbrengen waaruit blijkt dat u kunt [xxx] benoemen?

Situatie
• Wat ging eraan vooraf?
• Wanneer speelde dit voorval?
• Wie waren erbij betrokken?
• Met wie werkte u hieraan samen?
• Waar speelde het?
• Wat was uw rol in de organisatie?

Taak
• Wat was uw functie?
• Waarom moest juist u dit doen?
• Welke doelen had u op de langere termijn?
• Voor wie was dit nog meer belangrijk?
• Welke plaats nam u in het gehele proces in?

Actie
• Wat deed u toen?
• Hoe reageerde u?
• Waarom pakte u het op die manier aan?
• Wat deed u eerst, wat kwam daarna?

Resultaat
• Wat was het resultaat van uw actie?
• Hoe reageerden de anderen in uw voorbeeld hierop?
• Hoe is het afgelopen?
• Zijn er nog vervolgacties aan vastgeknoopt, en zo ja welke?
• Wordt hier nog altijd gebruik van gemaakt?
• Zijn de problemen later nog teruggekeerd?

Reflectie
• Zou u een zelfde probleem volgende keer weer zo aanpakken?
• Wat zou u een volgende keer anders doen?
• Hebt u daarna een vergelijkbare situatie meegemaakt? Zo ja wat heeft u toen anders gedaan?
• Kunt u een voorbeeld geven waarin een dergelijke actie verkeerd uitpakte?
 Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.