Dynamisch veld leren

 

 

Vier ‘systemen’ zijn van invloed op het uiteindelijke resultaat van leren, op het waarneembaar gedrag:

  • een bepalende of zelfs eisende omgeving als input
  • de leerstijl(en) van het lerende individu;
  • de vigerende managementstijl;
  • de optionele begeleidingsstijlen.

Met betrekking tot leren is de omgeving een gegeven: context, de keuze van de leider voor een bepaalde visie en strategie. Alleen wanneer de context verandert, ontstaat een impuls voor verandering. Een kleine correctie: voor een nieuwe context kan je ook kiezen c.q. voor een andere context kan je kiezen.

De andere drie beïnvloedende systemen hebben ieder hun eigen dynamiek maar hebben ook nog eens invloed op elkaar: supra-dynamiek.

De eigen dynamiek van een systeem alsmede de invloed van de systemen op elkaar, maken leren tot een boeiende ervaring.

leerstijlen

begeleidingsstijlen

managementstijlen

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Liefde voor leren

  Liefde voor leren komt de eigen ontwikkeling en die van organisaties ten goede. Mensen die van leren houden staan positief ten opzichte van nieuwe denkbeelden en inzichten, nieuwe situaties en ontwikkelingen. Daarbij leren ze op verschillende manieren en hebben voorkeuren voor verschillende contexten. In de manier waarop leren nu

Posted in Leren, gedrag en motivatie | Tagged , , , | Comments Off on Liefde voor leren
Aanvullende artikelen

Werken in leerteams

Leerteams zijn groepen professionals die samenwerken om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Ze richten zich vaak op gemeenschappelijke doelen of projecten en leren door interactie, reflectie en samenwerking. Dergelijke teams kunnen zowel formeel als informeel van aard zijn en zijn gericht op het bevorderen van continu leren binnen de professionele

Posted in Leren, gedrag en motivatie | Tagged | Comments Off on Werken in leerteams

Hoe de manager over de MBA denkt

  Het volgen van een MBA leidt nog steeds tot een beter carrièreperspectief en is positief voor de persoonlijke ontwikkeling. Maar voor uw salaris hoeft u het niet te doen, blijkt uit onderzoek van Management Team. MBA-opleidingen liggen steeds meer onder vuur. Ze kregen de zwarte piet voor de kredietcrisis

Posted in Miscellaneous | Tagged | Comments Off on Hoe de manager over de MBA denkt

Hoe businessschools hun leven beteren

  De MBA-scholen kregen de zwarte piet voor de kredietcrisis. Nu willen ze hun leven beteren. Maar heeft de leider van de 21ste eeuw nog wel een mba? Het lijkt op het eerste gezicht een spagaat. Heb je een klas vol mensen die willen leren hoe ze zo snel mogelijk

Posted in Miscellaneous | Tagged | Comments Off on Hoe businessschools hun leven beteren

Betere opleiding, betere manager?

  Wordt u een betere manager als u een managementopleiding aan een prestigieuze universiteit heeft genoten? Volgens onderzoekers van de University of New Hampshire, de University of Colorado en Georgia State University is het antwoord op deze vraag NEE. Ook worden managers en directeuren met een prestigieus diploma niet minder

Posted in Miscellaneous | Tagged | Comments Off on Betere opleiding, betere manager?

Drie manieren om social media in te zetten bij e-learning

  ociale media kunnen van groot nut zijn bij opleidingen, en dan vooral e-learning. Uit nieuw onderzoek door Vanguard Leadership in de Benelux blijkt echter dat training professionals maar traag de weg vinden naar deze nieuwe technologie. Uit het onderzoek blijkt dat er drie verschillende manieren zijn waarop sociale media

Posted in Miscellaneous | Tagged | Comments Off on Drie manieren om social media in te zetten bij e-learning

Hoezo kenniseconomie?

  Het gemiddelde opleidings­niveau van lesgevenden in Nederland is te laag, stelt MT-columnist Hans Crooijmans. Is dit een ­reflectie van het onverschillige en vrijblijvende dat ook elders in de Nederlandse samenleving wordt waargenomen? Een goede kennis kan terugkeren naar Nederland. De multinational die hem naar Rusland uitzond garandeert een aantrekkelijke

Posted in Miscellaneous | Tagged | Comments Off on Hoezo kenniseconomie?

Wat is de waarde van een mba?

  Een MBA gold lange tijd als het keurmerk van de betere manager. Die tijd lijkt voorbij. Heeft het nog zin om te investeren in een MBA? Vier opinies. 1 Brevet van hypocrisie De Engelse journalist Philip Delves Broughton stond een paar jaar geleden op een keerpunt in zijn carrière.

Posted in Miscellaneous | Tagged | Comments Off on Wat is de waarde van een mba?

Manager heeft vertekend beeld van eigen kunnen

  Het ego van de manager is wel eens groter dan de werkelijkheid. Managers blijken een heel ander beeld van hun kunnen te hebben dan hun ondergeschikten. Dit komt naar voren uit onderzoek van het Chartered Management Institute, zo meldt Management Today. 44 procent van de 2.000 ondervraagde managers vindt

Posted in Miscellaneous | Tagged | Comments Off on Manager heeft vertekend beeld van eigen kunnen

Manager overweegt opleidingsbudget in te zetten voor vitaliteit

  Vitaliteittraining heeft potentie. Maar liefst 53 procent van de managers wil training inzetten om ziekteverzuim te verminderen en de productiviteit te verhogen. Een positief imago op de arbeidsmarkt is tevens een belangrijke reden. Dat blijkt uit onderzoek van Holland Fit onder meer dan 70 organisaties met 1.000 medewerkers of

Posted in Miscellaneous | Tagged | Comments Off on Manager overweegt opleidingsbudget in te zetten voor vitaliteit

Zijn internettrainingen een volwaardig alternatief?

  Iedereen is het erover eens: (bedrijfs)trainingen vergroten de carrièremogelijkheden, het werkplezier en de productiviteit. De trainingen zijn soms een welkome afwisseling van de werkweek. Toch wordt er in tijden van recessie fors gekort op opleidingsbudgetten. Sommige opleidingsinstituten spelen in op die situatie, anderen zien hun omzetten dalen. Uit cijfers

Posted in Miscellaneous | Tagged | Comments Off on Zijn internettrainingen een volwaardig alternatief?

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop