Driehoek van Miller

 

Knows (niveau M1)
Het onderste niveau wordt gevormd door de kennis waarover een beroepsbeoefenaar moet beschikken om zijn taken uit te kunnen voeren zoals van hem wordt verwacht.

Knows how (niveau M2)
Op het volgende niveau gaat het erom of de beroepsbeoefenaar weet hoe hij die kennis moet gebruiken bij het uitvoeren van zijn probleemoplossende taken.

Shows how (niveau M3)
Op dit derde niveau laat de beroepsbeoefenaar zien dat hij kan handelen in een gesimuleerde omgeving, onder meer op basis van zijn kennis. Het gaat hier dus om kennen en handelen (cognitie en gedrag).

Does (niveau M4)
Het bovenste niveau in de driehoek betreft het zelfstandig handelen in de complexe praktijk van alledag. Daarbij wordt een beroep gedaan op een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, houdingen en persoonlijke eigenschappen.

 

Voor jou is ook reflectiesite.nl interessant!

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Liefde voor leren

  Liefde voor leren komt de eigen ontwikkeling en die van organisaties ten goede. Mensen die van leren houden staan positief ten opzichte van nieuwe denkbeelden en inzichten, nieuwe situaties en ontwikkelingen. Daarbij leren ze op verschillende manieren en hebben voorkeuren voor verschillende contexten. In de manier waarop leren nu

Posted in Leren, gedrag en motivatie | Tagged , , , | Comments Off on Liefde voor leren

Groots door te groeien

  Voor Ken Blanchard houdt leiderschap niet op bij een titel op een visitekaartje. Het is een voortdurend proces: een leider leeft en groeit. En hoe beter u in staat bent om u te ontwikkelen, des te beter kunt u leidinggeven. Zo simpel is het, en ook in deze Blanchardparabel

Posted in Leren, gedrag en motivatie, Persoonlijk management | Tagged , , , | Comments Off on Groots door te groeien