Kennismanagement: de praktijk

 
Kennismanagement

Enigszins geïrriteerd sprak de manager: ‘Het is me nu vaak genoeg gezegd dat we in een kenniseconomie zijn terechtgekomen, dat kennis de belangrijkste productiefactor is geworden en dat we daarom met kennismanagement aan de slag moeten. Dat geloof ik nu onderhand wel, maar de vraag blijft: Hoe moeten we dat doen? We hebben nu een intranet, een kennis-informatiesysteem, onze eigen opleidingsacademie, we kennen onze best practices en we hebben zelfs een kennismanager aangesteld, maar is het dat dan? Hebben we kennismanagement nu geoperationaliseerd?’ De twijfel van deze manager wordt door veel van zijn collega’s gedeeld. De awareness voor kennismanagement is er, de theorie wordt interessant gevonden, er is het een en ander gedaan en ingevoerd, maar hoe nu verder?

Met dit boek wordt op die vraag voor een deel antwoord gegeven. Dat gebeurt onder meer door middel van korte beschrijvingen van zo’n 75 praktische toepassingen van kennismanagement, zowel door organisaties als KPN, Philips, Unilever en Shell als door een advocatenkantoor, een ministerie, consultancy firma’ s en onderzoeksinstituten. Daarnaast worden in dit boek concrete aanbevelingen gedaan en ideeën gegeven voor strategievorming, structuurontwerp en het toepassen van ict-systemen in kennisintensieve organisaties. Verder komen de kenmerken van kenniswerkers uitgebreid aan de orde alsmede de consequenties daarvan voor het leidinggeven aan hen en bevat het boek een geactualiseerde samenvatting van theoretische noties uit Weggemans eerste boek over kennismanagement: K = f(I.EVA), vormen van leren, de KennisWaardeKeten en dergelijke.

Meer weten? Boek kopen?