Conflictcoaching en -begeleiding

Conflictbehandeling en –begeleiding is elke vorm waarin mensen in conflict gefaciliteerd worden daarmee op een constructieve manier om te gaan. Dat loopt uiteen van vertegenwoordiging (in rechte), advisering, mediation tot coaching.

Heb je te maken met een conflict en wil je er samen uitkomen, dan ondersteunen we je graag. Bij voorkeur zitten alle betrokken partijen aan tafel, maar zo nodig coachen en begeleiden we je individueel.

Adviespartner: Gert Jan Schop