Activity Based Costing


 
Activity_Based_Costing

Activity Based Costing (ABC) is een methode van kostentoerekening die in meerdere situaties en door verschillende typen organisaties kan worden gebruikt. In dit boekje vindt u voorbeelden uit logistieke organisaties. Allereerst behandelt Van Damme de bedrijfsprocessen in het algemeen en logistieke processen in het bijzonder. Deze processen worden steeds complexer en het wordt dan ook steeds belangrijker te achterhalen wat de financiële gevolgen zijn van deze toenemende complexiteit. Vervolgens wordt de problematiek van kostentoerekening besproken en het onderscheid tussen kosten en commerciële tarieven.

Daarna volgt een stappenplan om ABC in te voeren. De stappen worden geïllustreerd met praktische voorbeelden. Een apart hoofdstuk is gewijd aan een belangrijk struikelblok bij de invoering: de bepaling van het detailniveau bij ABC.

 

Meer weten? Boek kopen?