KennisconversieNonaka et al maken onderscheid in persoonsgebonden en expliciete kennis. Het onderscheid is weergegeven in onderstaande tabel.

Persoonsgebonden
(Subjectief)

Expliciet
(Objectief)

Ervaringskennis (lichaam)

Rationaliteitskennis (geest)

Simultane kennis (hier en nu)

Sequentiële kennis (daar en toen)

Analoge kennis (praktijk)

Digitale kennis (theorie)

Ervan uitgaande dat kennis wordt gecreëerd door middel van interactie tussen persoonsgebonden en expliciete kennis leidt tot vier verschillende soorten van kennisconversie:

  • socialisatie – van persoonsgebonden kennis naar persoonsgebonden kennis;
  • externalisatie – van persoonsgebonden kennis naar expliciete kennis;
  • internalisatie – van expliciete  kennis naar persoonsgebonden kennis, en   
  • combinatie – van expliciete kennis naar expliciete kennis

Socialisatie is een proces waarin ervaringen worden uitgewisseld, waardoor persoonsgebonden kennis wordt gecreëerd in de vorm van bijvoorbeeld mentale modellen en technische vaardigheden.

Externalisatie is een proces waarin persoonsgebonden kennis wordt uitgedrukt in expliciete begrippen in de vorm van metaforen, analogieën, concepten, hypothesen en modellen.

Internalisatie is een proces waardoor expliciete kennis deel gaat uitmaken van de persoonsgebonden kennis en heeft veel te maken met ‘al doende leren’.

Combinatie is een proces waarin begrippen worden gesynthetiseerd tot een kennissysteem.

De inhoud van de kennis die door elke manier van kennisconversie wordt gecreëerd is van huis uit anders.

Bron:

Nonaka, I., e.a., De kenniscreërende onderneming, 3e druk, Schiedam, 2003

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Kennismanagement in projecten

  Hoewel het managen van projecten kennisintensief is, krijgt kennismanagement niet vanzelfsprekend veel aandacht binnen projectmanagement. Steeds meer studies en practices tonen aan dat kennismanagement een belangrijke bijdrage kan leveren aan projectsucces. Dit eerste Nederlandse boek over kennismanagement binnen projecten beschrijft de belangrijkste aspecten van kennismanagement als kennis, kennisdragers, kennisprocessen

Posted in Informatiemanagement, Performancemanagement | Tagged , , | Comments Off on Kennismanagement in projecten

Kennismanagement: de praktijk

  Enigszins geïrriteerd sprak de manager: ‘Het is me nu vaak genoeg gezegd dat we in een kenniseconomie zijn terechtgekomen, dat kennis de belangrijkste productiefactor is geworden en dat we daarom met kennismanagement aan de slag moeten. Dat geloof ik nu onderhand wel, maar de vraag blijft: Hoe moeten we

Posted in Informatiemanagement | Tagged , , , | Comments Off on Kennismanagement: de praktijk
Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen