Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Kennisconversie

Kennisconversie
 

Nonaka et al maken onderscheid in persoonsgebonden en expliciete kennis. Het onderscheid is weergegeven in onderstaande tabel.

 

Persoonsgebonden
(Subjectief)

Expliciet
(Objectief)

Ervaringskennis (lichaam)

Rationaliteitskennis (geest)

Simultane kennis (hier en nu)

Sequentiële kennis (daar en toen)

Analoge kennis (praktijk)

Digitale kennis (theorie)

Tabel  – Twee soorten kennis

Ervan uitgaande dat kennis wordt gecreëerd door middel van interactie tussen persoonsgebonden en expliciete kennis leidt tot vier verschillende soorten van kennisconversie:

  • socialisatie – van persoonsgebonden kennis naar persoonsgebonden kennis;
  • externalisatie – van persoonsgebonden kennis naar expliciete kennis;
  • internalisatie – van expliciete  kennis naar persoonsgebonden kennis, en   
  • combinatie – van expliciete kennis naar expliciete kennis

Socialisatie is een proces waarin ervaringen worden uitgewisseld, waardoor persoonsgebonden kennis wordt gecreëerd in de vorm van bijvoorbeeld mentale modellen en technische vaardigheden.

Externalisatie is een proces waarin persoonsgebonden kennis wordt uitgedrukt in expliciete begrippen in de vorm van metaforen, analogieën, concepten, hypothesen en modellen.

Internalisatie is een proces waardoor expliciete kennis deel gaat uitmaken van de persoonsgebonden kennis en heeft veel te maken met ‘al doende leren’.

Combinatie is een proces waarin begrippen worden gesynthetiseerd tot een kennissysteem.

De inhoud van de kennis die door elke manier van kennisconversie wordt gecreëerd is van huis uit anders.

Bron:

Nonaka, I., e.a., De kenniscreërende onderneming, 3e druk, Schiedam, 2003

kennisconversiex2
 


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Kennismanagement in projecten

  Hoewel het managen van projecten kennisintensief is, krijgt kennismanagement niet vanzelfsprekend veel aandacht binnen projectmanagement. Steeds meer studies en practices tonen aan dat kennismanagement een belangrijke bijdrage kan leveren aan projectsucces. Dit eerste Nederlandse boek over kennismanagement binnen projecten beschrijft de belangrijkste aspecten van kennismanagement als kennis, kennisdragers, kennisprocessen

Kennismanagement: de praktijk

  Enigszins geïrriteerd sprak de manager: ‘Het is me nu vaak genoeg gezegd dat we in een kenniseconomie zijn terechtgekomen, dat kennis de belangrijkste productiefactor is geworden en dat we daarom met kennismanagement aan de slag moeten. Dat geloof ik nu onderhand wel, maar de vraag blijft: Hoe moeten we

 

Aanvullende artikelen

 

Tools om zelf toe te passen

 Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.