Thermometer projectmanagement

De projectmanagementthermometer brengt de ontwikkeling van projectmanagement binnen je organisatie in beeld, gemeten op de meest belangrijke items: relatie met de strategie, procedures, voorbereiding, stakeholders, capaciteiten, opdrachtgeverschap, financiën, toetsing, resultaat en evaluatie. Download de excel-scan en licht je organisatie door.

thermoprojectmanx1.jpg.w560h368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Nadat je de scan hebt gescoord, krijg je een grafiek. Print de grafiek en gebruik de grafiek om met je collega’s de status te bespreken. Herkent men de score? Wat betekent deze score? Wat gaan we ermee doen?
thermoprojectmanx2.jpg.w560h406

De scan is gebaseerd op de onderstaande stellingen:

  • De projecten ondersteunen de vastgestelde strategie van de organisatie.
  • Voor alle projecten wordt een sluitend kader (procedures) gevolgd.
  • De projecten worden goed voorbereid en goede projectplannen worden besproken en vastgesteld.
  • De stakeholders worden betrokken in het project en hun behoeften worden voortdurend in het oog gehouden.
  • De organisatie heeft goed projectmanagementcapaciteiten.
  • De interne opdrachtgevers spelen een duidelijke rol.
  • De financiële middelen van een project zijn geoormerkt, de mandaten zijn duidelijk.
  • De strategische, operationele en commerciële opzet van projecten wordt geregeld getoetst.
  • Na goedkeuring van een project wordt een brug geslagen naar de beheersorganisatie die het projectresultaat moet overnemen.
  • De projecten worden deugdelijk afgesloten, een evaluatierapport wordt door het management vastgesteld.