Teamoverleg rendeert als u strak aanstuurt

 
Als u wilt dat teambijeenkomsten iets opleveren, geef de deelnemers dan uitdrukkelijk de opdracht naar buiten te komen met de beste of de correcte oplossing. Dan kunnen ze er zich niet van af maken met een flauwe oplossing waarvan de grote merite is dat niemand er tegen was. Dat is één van de dingen die twee onderzoekers onthouden uit de literatuur over werken in teams.
Jessica Mesmer-Magnus en Leslie DeChurch lazen studies over dik 20 jaar wetenschappelijk onderzoek. Ze stelden vast dat er een verschil bestaat tussen wat teams doen, en wat ze zouden moeten doen om resultaten te boeken.

Overleg is nodig in teams. Maar het is niet omdat veel gepraat wordt, en omdat de sfeer goed zit, dat een team ook effectief goede prestaties neerzet, zo blijkt uit de veldstudies.

Het nuttigst is de overlegtijd te besteden aan het uitwisselen van informatie die nog niet algemeen verspreid is.

Het is de manager die door de juiste communicatie kan bereiken dat teams hun potentieel realiseren.

Volgens Mesmer-Magnus en DeChurch presteren uw teams beter als u het volgende doet:

  • Zorg dat de gesprekken goed gestructureerd verlopen
  • Stimuleer een geest van samenwerking
  • Zet de vaardigheden en kennis van de teamleden in het licht
  • Focus op het overbrengen van nieuwe en unieke informatie.

Bron: 6minutes.be

Datum: 24 augustus 2010