3.4.5. Conclusies

3.4.5. Conclusies

  • PRACTICAL is een ruim 45 jaar oude organisatie, waarbij de grootste ontwikkelingen zich in de laatste jaren heeft voorgedaan.
  • Kleine overzichtelijke organisatie-eenheden zijn aaneengeregen tot één grote organisatie, minder overzichtelijk, langere lijnen.
  • Medewerkers met een lang dienstverband zijn vergroeid met het oude systeem.
  • De organisatie kent meerdere subsystemen. Ieder subsysteem heeft zijn eigen cultuur.
  • De groep is een collectiviteit die buffert tussen individu en organisatie.
  • Het ‘nieuwe’ management heeft een grotere afstand van het werk en de werkvloer.
  • Er is sprake van een afgenomen vertrouwen, onzekerheid en angst.
  • Interacting spheres-model gaat op voor PRACTICAL: medewerkers verzetten zich standaard tegen iedere nieuwe maatregel, het management voert de druk op, medewerkers verzetten zich meer, management verhoogt de druk, enzovoort.
  • Er wordt spanning ervaren tussen het type mensen dat bij de organisatie werkt en de koers van het bedrijf.
  • PRACTICAL heeft zich qua coördinatiemechanismen (Mintzberg) ontwikkelt vanuit onderlinge afstemming via toezicht naar standaardisatie van resultaten. In een doorlopende lijn ligt onderlinge afstemming in het verschiet.