3.7. Knelpunten

3.7. Knelpunten

In de knelpuntenanalyse is betrokken de resultaten van het veldonderzoek en het literatuuronderzoek.

De knelpuntenanalyse levert maar liefst 13 knelpunten op. Nadere analyse van de knelpunten levert vier categorieën op, zodat de knelpunten kunnen worden ingedikt tot vier kernen.

interne gerichtheid 

 • zowel medewerkers als management hebben onvoldoende externe gerichtheid;
 • het management zit overwegend in een hiërarchische cultuur;
 • medewerkers zitten overwegend in een familiecultuur;
 • binnen de organisatie is er een sterke interne gerichtheid;
 • focus op stabiliteit en beheersbaarheid;

oerconflict 

 • het oerconflict is duidelijk aanwezig;
 • in de beleving van de medewerkers is de afstand van het management tot de werkvloer te groot;

conceptuele helderheid 

 • taalgebruik en gedrag van het management is niet congruent;
 • geen gedeelde visie op veranderen;
 • geen gedeelde visie op het motivatiemodel;

 oud gedrag 

 • doordat een cultuur lange tijd in stand is gehouden is er sprake van een ingesleten systeem;
 • doordat medewerkers met een lange staat van dienst in een bestaande cultuur hebben gefunctioneerd is er sprake van geformaliseerd gedrag;
 • PRACTICAL is een ‘oude’ organisatie.