3.4.1. Drijfveren en motivatoren

3.4.1. Inleiding diepte-interviews medewerkers: drijfveren en motivatoren

Gezien een substantieel negatief resultaat in 2007 en een nog groter begroot negatief resultaat in 2008, is besloten tot het doorlichten van de organisatie door een extern bureau. De doorlichting betreft effectiviteit en efficiëntie van de organisatie en een werkdrukmeting bij medewerkers. Voor dit laatst genoemde onderzoek worden drie groepen van vijf tot zes medewerkers uitgebreid geïnterviewd.

Parallel aan deze interviewrondes hebben we voor de diepte-interviews van de medewerkers met betrekking tot drijfveren en motivatoren gebruik gemaakt van deze groep medewerkers, zodat de beide onderzoeken een duidelijke relatie hebben.