3.1.1. Inleiding diepte-interviews management

3.1.1. Inleiding diepte-interviews management

Het kwalitatieve onderzoek is gebaseerd op een reeks modellen vanuit het literatuuronderzoek. De modellen zijn basis voor het diepte-interview. De verzamelde data moet inzicht geven in de overtuigingen die binnen het management bestaan met betrekking tot motivatie, bedrijfscultuur, veranderen en weerstanden, levensfase van de organisatie, ingrediënten in het veranderproces, kleurenleer, organizational development en basisprincipes met betrekking tot interveniëren.