3.3.2. Proces

3.3.2. Proces

In vier bijeenkomsten zijn veertien medewerkers geïnterviewd. De gesprekken vonden plaats in de periode 22 februari tot 3 maart op de diverse uitvoeringslocaties.

Bij aanvang van het gesprek is het interview gekaderd met betrekking tot de overige onderzoeken. Aan de hand van sheets werden medewerkers geïntroduceerd in het gespreksonderwerp. Per gesprek zijn de aantekeningen uitgewerkt.