2.4. Acties voor veldonderzoek

2.4. Acties voor veldonderzoek

Op basis van de analyse vanuit het literatuuronderzoek worden vier veldonderzoeken uitgevoerd:

  • diepte-interviews met leden van het eerstelijnsmanagement en externen met betrekking tot de onderwerpen:

– motivatiemodel;

– organisaties en veranderen;

– weerstand;

– levensloopfase van de organisatie;

– ingrediënten veranderproces;

– kleurenleer;

– organizational development;

– basisprincipes interventies;

  • kwantitatief onderzoek met betrekking tot gedragspraktijken van mensen op hun werk op basis van de zes dimensies van Sanders et al;
  • diepte-interviews met medewerkers met betrekking tot het vaststellen van beelden omtrent de organisatiecultu(u)r(en);
  • kwalitatief onderzoek naar de invloed van behoeften, drijfveren, waarden, normen, grondbeginselen en ongeschreven regels bij medewerkers met behulp van causale diagrammen.