2.3.1. Inleiding interventies

2.3.1. Inleiding interventies

De woorden interventie en interveniëren zijn het meest bekend in hun politiek-bestuurlijke en krijgskundige betekenis, waar ze vooral betrekking hebben op de bemoeienis met conflicten. Daarnaast komen deze woorden ook voor in het vakjargon van artsen en sociale wetenschappers.

Het hoofdstuk ‘Interventies’ is een logische volgorde na ‘Motivatoren’ en ‘Veranderstrategieën’.

De onderzoeksvraag richt zich op het veranderingsproces binnen PRACTICAL in het algemeen en de rol van motivatoren van medewerkers in het veranderproces in het bijzonder. Dit onderzoek moet niet alleen zaken constateren met betrekking tot het veranderproces, maar ook veranderingen in gang zetten. Interventies betreffende de acties die de veranderingen uiteindelijk moeten gaan realiseren.

Het subhoofdstuk ‘Interventies’ kent naast de paragraaf ‘Inleiding’ een aantal paragrafen:

2.3.2. Interventies: wat is interventie, wat zijn de bestanddelen van een interventie en wat is het doel van interventies;

2.3.3. Interventiemodellen: geeft een overzicht van soorten interventies in relatie tot veranderstrategieën;

2.3.4. Basisprincipes van interventies: in deze paragraaf komen de basisprincipes die ten grondslag liggen aan interventies aan bod;

2.3.5. Voorbeelden van interventies: een selectie, niet toevallig gekozen interventies passeren de revue;

2.3.6. De verandering versnellen: een beschrijving hoe large scale interventions kunnen bijdragen aan een versnelling van de verandering;

2.3.7. Analyse: de oogst aan informatie wordt gerelateerd aan de praktijk van PRACTICAL.