3.1.2. Proces

3.1.2. Proces

Zes collega’s zijn door mij individueel geïnterviewd aan de hand van een reeks modellen met betrekking tot motivatie, verandering, weerstand, leeftijd van de organisatie, organizational development, cultuur en basisprincipes met betrekking tot interventies.

De gesprekken vonden plaats in de periode 10 februari tot 4 maart.

Bij aanvang van het gesprek is het interview gekaderd met betrekking tot de overige onderzoeken. Aan de hand van sheets (bijlage 2) werd de respondent geïntroduceerd in het gespreksonderwerp. Per gesprek zijn de aantekeningen uitgewerkt (bijlage 3). De uitwerking is steeds ter goedkeuring aan de respondent voorgelegd. De geschreven aantekeningen zijn in pdf-format gedigitaliseerd en verifieerbaar.