4.3.1. Selectie interventies

4.3.1. Selectie interventies

Met de programmamanagers en de manager P&O zijn de interventies gescoord: per interventie is op basis van een vijfpuntschaal iedere eis gescoord op relevantie voor de organisatie. Door de wegingsfactoren per eis aan de scores te koppelen, is per knelpunt vastgesteld welke interventies kunnen worden ingezet om het betreffende knelpunt op te lossen.

Voor de interventies die zijn gericht op het oplossen van het knelpunt ‘interne gerichtheid’ is de eis met betrekking tot conceptuele helderheid vanwege de beperkte relevantie niet meegenomen in de selectie.

Voor het knelpunt ‘conceptuele helderheid’ zijn de eisen draagvlak bij medewerkers en vakmanschap is meesterschap niet meegenomen.

Op basis van de L-matrix zijn de volgende interventies geselecteerd:

Het vergroten van de externe gerichtheid 

 • Resultaatverantwoordelijke teams.
 • Met medewerkers op regelmatige basis klantdagen en -avonden organiseren.
 • Expertisegroepen.

Het neutraliseren van het oerconflict 

 • Management by speech.
 • Klankbordgroepen.

Het beïnvloeden van gewenst gedrag 

 • Balanced ScoreCard doorvoeren tot op individueel niveau.
 • Formele socialisatie van nieuwe medewerkers.
 • Afscheid nemen van het verleden.

Het creëren van conceptuele helderheid binnen het management 

 • Trainen van eerste- en tweedelijnsmanagement is toepassen van systemen en methodieken.
 • Regelmatig toegepaste systemen en methodieken evalueren en aanpassen.
 • Confrontatie-ontmoeting.
 • Themadagen.