2.2.1. Inleiding veranderstrategieën

2.2.1. Inleiding veranderstrategieën

Groei en ontwikkeling van organisatie houdt eigenlijk altijd in dat een organisatie groter en complexer wordt. Groei wordt gedefinieerd als de kwantitatieve toename bij een zelfde structuur. Ontwikkeling wordt gedefinieerd als een overgang van een eenvoudige structuur naar een meer gedifferentieerde, complexere structuur. Ontwikkeling is vaak het gevolg van groei.

Groei en ontwikkeling zijn vooral een dynamisch proces. Groei en ontwikkeling zorgen voor verandering. In dit dynamische proces worden ook de nodige informatie en energie uitgewisseld met de interne en externe bedrijfsomgeving.

De veranderingen die (moeten) plaatsvinden, vinden doorgaans niet van de ene dag op de andere plaats. Het tempo kan verschillen, variërend van snel tot geleidelijk. Ook kan er verschil zijn in de omvang van de verandering, variërend van partieel tot integraal.

Het subhoofdstuk ‘Veranderstrategieën’ kent naast de paragraaf ‘Inleiding’ een aantal paragrafen:

2.2.2. Veranderen … of niet?: deze paragraaf gaat eerst nader in op het woord veranderen: resultaat en proces. Veranderen als vanzelfsprekendheid, maar ook de onmogelijkheid van organisatie om te veranderen;

2.2.3. Veranderingsvermogen en veranderingsbereidheid: veranderingsvermogen en veranderingsbereidheid behandeld als randvoorwaarden voor het veranderingsproces;

2.2.4. Weerstand: kijken naar het ontstaan, verloop en overwinnen van weerstand;

2.2.5. Levensloop van organisaties: de rol van de levensfase waarin een organisatie zich bevindt als onderdeel van de diagnose bij een verandertraject;

2.2.6. Veranderen en de informele organisatie: de invloed van de zogenaamde informele organisatie op het veranderproces;

2.2.7. Verandermodellen: kijken naar de mix aan ingrediënten die noodzakelijk zijn om het traject tot een succesvol einde te brengen;

2.2.8. Veranderstrategieën: de belangrijkste veranderstrategieën op een rijtje;

2.2.9. Analyse: de oogst aan informatie wordt gerelateerd aan de praktijk van PRACTICAL.